OCMW

Voor wie?

Personen die steuntrekker zijn bij OCMW Jette en te weinig geld hebben voor vrijetijdsactiviteiten.

Hoeveel?

Het bedrag wordt individueel bepaald, afhankelijk van het gezinsinkomen.

Waarvoor?

  • Inschrijving bij een sportvereniging;
  • Inschrijving voor teken-, muziek- of danslessen;
  • Inschrijving voor een vakantiecursus;
  • Inschrijving bij een jeugdvereniging.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de sociaal assistent van het OCMW.

Contactgegevens       

Sportcheque   

Voor wie?

  • Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar;
  • Studenten tot 25 jaar;
  • Gepensioneerden.

Voorwaarden

Gedomicilieerd zijn in Jette.

Hoeveel?

€ 50 

Waarvoor?

Bijdrage voor het lidgeld bij een sportclub.

Hoe aanvragen?

Contactgegevens