Koekelberg

OCMW

Hoeveel?

Het bedrag wordt individueel bepaald.

Hoe aanvragen?

Vraag de bijdrage minstens drie weken op voorhand aan en schrijf pas daarna in bij de sportclub.

Contactgegevens       

Sport- en cultuurcheque   

Voor wie?

 • Mensen en gezinnen voor wie de kosten voor sport- of cultuurparticipatie te hoog zijn;
 • Kinderen van 3 tot 18 jaar (sportcheque);
 • Gepensioneerden (sportcheque);
 • Kinderen tot 18 jaar (cultuurcheque).

Voorwaarden

Gedomicilieerd zijn in Koekelberg.

Hoeveel?

€ 60 op het inschrijvingsgeld, per jaar per persoon.

Waarvoor? 

 • Aangesloten zijn bij een sportclub of deelgenomen hebben aan een sportkamp (sportcheque);
 • Bij inschrijving in een academie, culturele cursus en voor een abonnement voor theater, concert of voorstelling (cultuurcheque).

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier en bezorg het ingevuld aan de sportdienst, samen met:

 • een kopie van de identiteitskaart;
 • bewijs van betaling;
 • attest Federale Overheidsdienst Pensioenen (voor gepensioneerden).

Extra info

 • Het aantal cheques per jaar is gelimiteerd.
 • De cultuurdienst helpt om het formulier in te vullen (na afspraak).

Contactgegevens