Welzijnsvragen op school

Een project van het Geïntegreerd Breed Onthaal Brussel

Het Geïntegreerd Breed Onthaal of GBO

Het GBO is een samenwerkingsverband met plaatselijke hulporganisaties zoals de welzijnscentra, de sociale diensten van de gemeente, de diensten van de ziekenfondsen en meer. Samen willen ze:

  • Zorgen dat iedereen makkelijk hulp kan vinden.
  • Voorkomen dat mensen de hulp die ze nodig hebben, missen.

Hoe werkt het GBO?

Het GBO biedt neutrale informatie over lokale sociale hulp en diensten. Het helpt rechten te ontdekken en te gebruiken, maakt hulpvragen duidelijk, en stuurt op een onpartijdige manier door naar de juiste lokale ondersteuning.

Wat is 'Welzijnsvragen op School'?

'Welzijnsvragen op School' is een project voor ouders in een kwetsbare situatie. We werken samen met scholen omdat we daar kunnen ontdekken wie onze hulp nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat deze ouders de steun krijgen die ze nodig hebben.

Contact

Voor meer informatie, neem contact met de projectmedewerker:

Jan DE BIE
Projectverantwoordelijke GBO

M 0498 69 55 02
T 02 563 07 25

jan.debie@vgc.be