Personen met een handicap

Personen met een handicap botsen vandaag nog op drempels die heb verhinderen een zelfstandig leven te leiden en hun talenten te volle te ontwikkelen. Het is niet altijd gemakkelijk om uit te zoeken welke levenskeuzes je wil maken, hoeveel ondersteuning je hiervoor nodig hebt en wie je deze steun best kan geven.

BrAP

BrAP

Personen met een beperking kunnen met vragen voor ondersteuning terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap
VAPH

VAPH

Meer informatie over het beleid voor personen met een beperking

Vrije tijd

  • Personen met een beperking duurzaam aan het sporten brengen is één van de speerpunten van de VGC-sportdienst. Via de zoekmodule Sportactiviteiten vind je het G-sportaanbod in Brussel en de rand terug.
  • In Brussel bieden heel wat organisaties activiteiten aan voor kinderen en jongeren met een beperking. Deze brochure helpt je op weg met duidelijke info over: activiteiten, kostprijs en contactgegevens: Genieten zonder limieten.pdf (vgc.be)
  • Magenta is er voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekten. Magenta wil ouders en professionele ondersteunen met een uniek vormingsaanbod.