Welzijn in Brussel

De VGC werkt aan kwaliteitsverhoging, innovatie en preventie, over beleidsgrenzen heen. Een helder en gemakkelijk bereikbaar aanbod staat centraal, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Nieuws uit de sector

Ontdek de geluksdriehoek - Samen tegen pesten

Logo Brussel en Welzijn deden mee met de Week tegen Pesten 2024

Van 2 tot 9 februari was het de Week tegen Pesten.  Onze directie deed ook mee met een spel rond pesten uit de Happy Snacks doos. Strijd tegen pesten moet een aandachtspunt zijn een heel jaar lang. Wilt u ook iets doen met uw groep maar weet u niet goed wat? Download het document ‘Week tegen Pesten 2024’. Daarin vindt u welke organisaties u verder kunnen helpen om actie te ondernemen tegen pesten.

Contact: weektegenpesten@vgc.be

Video 50 jaar Lokale Dienstencentra - Een warme thuis voor iedereen!

Of iemand zorg nodig heeft of op zoek is naar gezelligheid en nieuwe vrienden, iedereen is welkom in één van de 19 centra in Brussel. Het aanbod is divers: van workshops en gezellige ontmoetingsmomenten tot persoonlijke verzorging en leuke uitstapjes.

Klik hier voor de tekstversie van de video

Partnerschap en ondersteuning

De VGC werkt samen met partners in de welzijnssector om haar doelen te bereiken. Deze partners kunnen bij ons terecht voor zowel inhoudelijke hulp als financiële steun. Wij bieden ondersteuning aan verschillende soorten hulporganisaties:

  • Organisaties die directe hulp bieden (eerste en tweede lijn).
  • Organisaties die hulpverleners ondersteunen in hun dagelijks werk.

 

Personen in een beginnende zorgsituatie en ouderen

Personen in een beginnende zorgsituatie en ouderen

Personen met een handicap

Personen met een handicap

Kinderen en jongeren met een hulpvraag

Kinderen en jongeren met een hulpvraag

Voor zorgsector en hulpverleners
© @pexels-cottonbro-studio

Voor zorgsector en hulpverleners

Strijd tegen armoede

Strijd tegen armoede

Wegwijs in welzijn

Heb je een hulp- of ondersteuningsvraag? Volgende partners helpen je op weg.

CAW

CAW

Home-info

Home-info

De Sociale Kaart

De Sociale Kaart

Sociaal Brussel

Sociaal Brussel

BrAP

BrAP

Team Welzijn

Bereikbaar tijdens de kantooruren:
van maandag tot donderdag, van 9 tot 17 uur
op vrijdag: van 9 tot 16 uur

Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
T: 02 563 03 76
welzijn.gezondheid@vgc.be

Een toegankelijk en laagdrempelig Nederlandstalig welzijnsaanbod realiseren voor alle Brusselse burgers.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de Brusselaar. Zij kunnen in meerdere domeinen subsidies aanvragen.