Het lokaal cultuurbeleid van de VGC

Elke Brusselse gemeente schrijft aan het begin van een nieuwe legislatuur een cultuurbeleidsplan. Daarin staan de beleidslijnen voor de komende zes jaar op vlak van Nederlandstalige cultuur in de gemeente.

De VGC ondersteunt het lokaal cultuurbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft een regierol.

Wat is lokaal cultuurbeleid

Lokaal cultuurbeleid is een methodiek van planmatig werken en samenwerking. Het zesjaarlijks cultuurbeleidsplan is het beleidsplan van de gemeentelijke Nederlandstalige cultuurdienst, de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek en het gemeenschapscentrum.

Hier vind je alle gemeentelijke cultuurbeleidsplannen 2020-2025 (zip).

Wie doet mee

Ook andere organisaties een grote invloed op dit beleidsplan: deeltijds kunstonderwijs, welzijnsinstellingen, de jeugdsector, de brede scholen… verrijken dit cultuurbeleid en geven het vorm.

Lokale organisaties en inwoners worden bij de opmaak betrokken en werken samen om de doelstellingen van dit plan uit te voeren. Dit gebeurt projectmatig of structureel vanuit een adviesraad of raad van bestuur.

Wil je meer weten of meedoen? Hier vind je de gegevens van de gemeentelijke cultuurbeleidscoördinatoren.

De gemeentelijke cultuurbeleidscoördinatoren:

Wat doet de VGC

Vandaag is het Brussels lokaal cultuurbeleid een netwerk van 22 gemeenschapscentra, 19 lokale bibliotheken, Muntpunt en 18 diensten bevoegd voor Nederlandstalige cultuur.

De VGC is de inrichtende overheid van de gemeenschapscentra, die ze op alle vlakken ondersteunt. Ze is het steunpunt voor de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheken met een inhoudelijke, zakelijke, financiële en digitale ondersteuning. Ze is ook het steunpunt voor de gemeenten bij de opmaak en de uitvoering van hun lokaal cultuurbeleid en verdeelt de Vlaamse werkingssubsidies onder de gemeenten.

© Christine Laureys