Een straf toekomstplan voor uw organisatie in Brussel: presentaties workshop online

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport biedt een ondersteuningstraject aan voor cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die starten of bezig zijn met de opmaak van hun meerjarenbeleidsplan.
Op 6 oktober organiseerde ze in de Beursschouwburg workshops die deze organisaties verder op weg willen helpen bij de opmaak van hun meerjarenplan voor de komende periode.

De inhoud van de workshops zijn bedoeld ter inspiratie en ondersteuning bij een kwaliteitsvol organisatiebeleid en bij de opmaak van een meerjarenbeleidsplan voor de organisatie en/of de werking.

Hieronder vind je een overzicht van de presentaties.

Brussel in cijfers en kaarten: de presentatie

Brussel, een kleine wereldstad. Op zowat 30 jaar is de stad geëvolueerd van de industriële hoofdstad van België naar een internationaal en kosmopolitisch centrum en dat zorgt voor een aantal dynamieken en spanningsvelden op vlak van tewerkstelling, huisvesting, onderwijs en mobiliteit en zo meer. Waar vinden we al deze cijfers en hoe lezen we deze voor een goede omgevingsanalyse op niveau van Brussel en van wijken? Tijdens deze workshop bekijken we Brussel van bovenuit in al zijn sociaal-ruimtelijke aspecten, krijgen jullie bronnen en cijfermateriaal mee en reflecteren we hier samen over vanuit de eigen werkervaring.
Deze workshop werd begeleid door Eefje Vloeberghs, bibliothecaris van ‘bib Joske’ en werkte eerder voor Cosmopolis, een onderzoekscentrum over stad en cultuur aan de VUB en de Brussels Academy.

Een straf financieel meerjarenplan: de presentatie

Je financiële plan is een werkinstrument dat je kan helpen om zicht te krijgen op wat er (financieel) nodig is om je doelstellingen te realiseren. Dat doen we door het inschatten van het kostenplaatje (begroting), monitoren of je binnen je financiële krijtlijnen blijft en de kasplanning op te volgen, bv. ‘staat er op elk moment genoeg geld op de rekening om de uitgaven te kunnen betalen?’. Tijdens deze workshop belichten we niet enkel uitgaven, maar ook hoe je alles kan financieren met een combinatie van subsidies, eigen inkomsten, aanvullende financiering, sponsoring, etc. 
Deze workshop werd begeleid door Tijs Vastesaeger van Doenker 

Het beleidsplanningsproces van A tot Z: de presentatie

Om een beleidsplan op te maken doorloop je een aantal stappen: je onderzoekt de subsidievoorwaarden, bepaalt de missie en visie van je organisatie, reflecteert over de interne en maatschappelijke uitdagingen, kansen, bedreigingen die je in de komende jaren moet aanpakken … Dat alles vertaal je dan naar strategische en operationele doelstellingen, gekoppeld aan een financieel plan. 
Hoe begin je hieraan? Hoe schrijf je een plan waar de subsidiegever warm van wordt? En hoe maak je er tegelijk ook echt ‘jouw’ beleidsplan van, een compact en bruikbaar werkdocument voor je team, stakeholders en publiek? 
In een goedgevulde sessie reiken we je een aantal kernvragen aan die je op weg helpen, en tips en tricks om je beleidsplan naar een hoger niveau te tillen.
Deze workshop werd begeleid door Sabine Craenen en Luk Tas van Scwitch 

Gedeelde ambities voor jouw werking: de presentatie

Om organisaties, afdelingen of teams optimaal en doelgericht te laten samenwerken, is het cruciaal dat alle neuzen in dezelfde richting staan.
In deze workshop experimenteren we met het uitwerken van zo’n ambitie. Zodat jij achteraf ook met jouw groep op een participatieve manier zo’n ambitie kan schrijven. In een eerste blok analyseren we de elementen die impact hebben op het tot stand komen van zo’n ambitie. Om nadien een 'collectieve ambitie' uit te werken. Na 5 schrijfrondes komen we tot een korte tekst die beschrijft hoe het team op (middel)lange termijn nl. in 2026, gezien wil worden. En we gaan ook verder. Deze collectieve ambitie wordt daarna vertaald naar een plan, naar gewenst gedrag en rollen voor medewerkers en vrijwilligers. Door het proces tijdens deze workshop te doorlopen, kan je elementen zoeken en vinden waarmee je zelf aan de slag wil in je eigen organisatie. 
Deze workshop werd begeleid door Koen Bertem van Knowledge On the Spot (KOS) 

Meer impact in je toekomstplan: de presentatie (bijlage 1 en bijlage 2)

Met jouw organisatie bouw je de komende jaren verder aan een mooier, milieuvriendelijker, sportiever, sociaal rijker Brussel. Je zet je dagelijks met hart en ziel in voor jouw doelgroep en probeert de maatschappij ten goede te veranderen. Maar wat betekenen jouw plannen en acties voor jouw stakeholders en doelpubliek? Met andere woorden: welke impact heb je op hun leven?
In deze interactieve workshop kom je meer te weten over ‘maatschappelijke impact' en hoe dat kan inzetten om jouw project en activiteiten impactvol te ontwerpen vanuit de eigenheid van jouw organisatie. Zo kan je jouw activiteiten opvolgen en bijsturen waar nodig met het oog op de toekomst.
Deze workshop wordt begeleid door Tomas De Groote van Sociale InnovatieFabriek

Een sterk bestuur dat mee je organisatiebeleid vormgeeft : de presentatie 

Deugdelijk bestuur: wat houdt dat juist in? En hoe kan je er jouw organisatie nog beter door laten werken? In deze workshop staan we stil bij de facetten van deugdelijk bestuur. Vervolgens duiken we in de diepte: vernieuwing van de bestuursorganen, betrekken van het bestuur en een goede beslissingsmatrix voor een goedwerkend bestuur.
Deze workshop werd begeleid door Juliska van Hauwermeiren van Strategies & leaders 

Je organisatie verkopen met je plan: de presentatie

Bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan wil je als vzw een plan dat goed oogt, maar vooral ook dat het meer is dan enkel mooi op papier. Je wil er de wereld mee veroveren! Je wil dat het plan leeft en enthousiasmeert.  Dat anderen je verhaal kennen en de maatschappelijke meerwaarde van jouw organisatie en werking erin zien.
Misschien lukt dat vandaag moeilijk? Of ben je op zoek naar manieren om je verhaal helder te krijgen of te verfijnen? We gaan dieper in op de doelgroep waarmee je communiceert en hoe je best je verhaal voor die doelgroep of doelgroepen brengt. Je krijgt concrete tips voor een duidelijke boodschap die binnen komt en blijft hangen.
Deze workshop werd begeleid door Marianne Callebaut van Strategies & leaders.

Zelfevaluatie om mee de richting te bepalen: documentatie (de presentatie wordt enkel bezorgd aan de deelnemers)

Zelfevaluatie is een krachtig middel om jouw organisatie(plannen) succesvol te laten werken. Op basis van een zelfevaluatie kan je doordachte organisatiekeuzes maken voor de komende jaren, alsook deze keuzes monitoren en waar nodig bijsturen. ‘Zijn we nog goed bezig als organisatie in de lijn van onze missie?’, ‘Zijn we nog steeds op de goede weg om de gemaakte plannen te realiseren?’ ...  De antwoorden op deze vragen kunnen aanleiding geven tot bijsturing of herbevestiging van de richting die de organisatie uitgaat. Tijdens deze workshops belichten we de plaats van zelfevaluatie en eventuele bijsturing van de doelen van de organisatie, hoe je zelfevaluatie als instrument kan gebruiken in functie van continue kwaliteitsbewaking, de verschillende niveaus om aan zelfevaluatie te doen en ook hoe je kan bijsturen op basis van een zelfevaluatie.
Deze workshop werd gegeven door Paco Sanogo van Socius.

Samenwerken met partnerorganisaties: belangrijker dan ooit (de presentatie wordt enkel bezorgd aan de deelnemers)

'De voorbije maanden is nog maar eens duidelijk geworden hoe noodzakelijk het geworden is om een goede samenwerking uit te bouwen tussen organisaties, overheden, bedrijven’. In deze PRONETworkshop werd op een interactieve wijze ingegaan op de complexiteit van samenwerkingsprocessen. De deelnemers gingen aan de slag om hun huidige samenwerkingsrelaties te visualiseren. Belangrijke inzichten zoals betekenisgeving, types , fasen, organisatiemodellen, kwaliteit van relaties,… werden uitgebreid toegelicht. Deze elementen werden toegepast op de concrete praktijken van de aanwezigen. Zo had iedereen op het einde van de sessie een aantal concrete handvaten om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. Meer info over PRONET.
Deze interactieve workshop werd begeleid door Veerle Opstaele van Artevelde Hogeschool.