Het gezondheidsbeleid van de VGC

Een goede gezondheid is essentieel voor een kwaliteitsvol leven. Daarom zet de VGC zich in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden. Dat doet ze samen met de partners uit het werkveld. Ze voert een innovatief en kwaliteitsgericht beleid om bijvoorbeeld de ongelijkheid op het vlak van gezondheid tegen te gaan. 

‘Gezondheid’ is een versnipperde bevoegdheid in België. In samenwerking met alle bevoegde overheden (Federale, Vlaamse en Brusselse) werkt de VGC aan een gezondheidsbeleid op maat van de Brusselaar. Nederlandstalige organisaties uit de gezondheidssector die een werking hebben in Brussel, kunnen een beroep doen op de VGC voor inhoudelijke en financiële ondersteuning. Het Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel (Logo Brussel) heeft expertise over gezondheidsbevordering en preventie.

wachtzaal

Gezondheidszorg

De VGC heeft aandacht voor de eerstelijnsgezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en preventie, thuisgezondheidszorg en gespecialiseerde gezondheidszorg. Kwaliteit en toegankelijkheid staan hierbij centraal. De VGC onderneemt ook acties om de gezondheidsongelijkheden te verminderen. Daarnaast zet de VGC ook in op het aantrekken en behouden van Brusselse werkkrachten in de zorgsector. Lees meer over Gezondheidszorg.

vaccinatie

Gezondheidsongelijkheden

De VGC heeft bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg voor kansarme en kwetsbare groepen. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidsongelijkheden vandaag nog toenemen. Door een aangepast (transversaal) beleid en door samenwerking met andere overheden streeft de VGC ernaar om deze gezondheidsongelijkheden te verminderen.

Bepaalde problemen komen ook meer voor in een grootstedelijke context, zoals bv. aids en tuberculose.

rolstoel

Zorgverleners

De zorgsector kampt al jaren met een tekort aan werkkrachten. De VGC zet zich samen met een aantal organisaties in om meer personeel aan te trekken en te behouden voor de Brusselse zorgsector. Zo wil de VGC onder meer studenten en zij-instromers warm maken om te kiezen voor een zorgberoep in Brussel. De VGC maakt deel uit van het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen en van het Brussels Overlegplatform Promotie Zorgberoepen en ondersteunt in dit verband de 'Ikgaervoor.be'-campagne. Daarnaast stimuleert de VGC de communicatie tussen zorg- en hulpverleners.

bevolkingsonderzoek

Logo Brussel

Een Lokaal Gezondheidsoverleg, kortweg ‘Logo’, groepeert een netwerk van organisaties om samen aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen te werken. Logo Brussel heeft extra aandacht voor kansengroepen en voor gezondheid in de stad. Lees meer over Logo Brussel.

Infrastructuur

De VGC stemt haar regelgeving en haar beleid maximaal af op de Vlaamse Gemeenschap en op de evoluties en noden in Brussel. Ze kent infrastructuursubsidies toe voor de volgende investeringen: aankoop, verwerving via een ander zakelijk recht dan eigendom, bouw, uitbreiding, verbouwing, uitrusting en meubilering, en verfraaiing.

dokter met checklist

Samen met haar partners zet de VGC zich in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden.