Het integratiebeleid van de VGC

Meertaligheid en superdiversiteit maken deel uit van het dagelijkse leven in Brussel. Actief inzetten op het samenleven in diversiteit in Brussel, dat is de doelstelling van het integratiebeleid van de VGC.
Zo wil de VGC gelijke kansen voor alle Brusselaars mogelijk maken.

De VGC wil de Vlaamse beleidskeuzes inzake integratie en inburgering maximaal toepassen in Brussel en wil daarnaast een aanvullend beleid voeren dat afgestemd is op de Brusselse situatie.

De VGC neemt op basis van de Vlaamse regelgeving de regie inzake integratie in Brussel op, en ondersteunt en subsidieert organisaties die het beleid mee realiseren.

Het beleidsplan Integratie 2017-2020 vormt de basis en is gericht op het realiseren van volgende doelstellingen:

  1. Maatschappelijke voorzieningen stemmen hun beleid, werking en dienstverlening af op de Brusselse samenleving; ze werken cultuurgevoelig en zijn toegankelijk voor de N+ Brusselaars.
  2. Brusselaars met een migratieachtergrond kunnen zich ontplooien, hun talenten inzetten en participeren volwaardig aan het maatschappelijk leven.
  3. Binnen de meertalige Brusselse context krijgen Brusselaars, waaronder ook Brusselaars met een migratieachtergrond, kansen om het Nederlands te leren en te gebruiken.
  4. Door het bevorderen van de sociale samenhang tussen individuen, groepen en netwerken in Brussel wordt een gedeelde toekomst opgebouwd, gebaseerd op wederzijdse openheid en gelijke kansen.
  5. De VGC voert een gecoördineerd en horizontaal integratie- en inburgeringsbeleid dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving.

Bepalend is de keuze om te werken aan een inclusief beleid waarbij in alle beleidsdomeinen de aandacht voor een actieve omgang met etnisch-culturele diversiteit wordt ingebouwd.

De VGC sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering.