Het jeugdbeleid van de VGC

Zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden aan Brusselse kinderen en jongeren: dat is het uitgangspunt van het VGC-jeugdbeleid. Daarom ondersteunt en organiseert de VGC jeugdinitiatieven. Ontmoeting, spel en ontspanning staan hierbij centraal.

Het jeugdbeleid van de VGC wil de dromen realiseren van kinderen en jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De VGC ondersteunt daarom Nederlandstalige jeugd(werk)initiatieven die als doel hebben om de jeugd de kansen op spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

De VGC ondersteunt hen via advies, subsidies, materiaal, infrastructuur en vorming. Deze verschillende vormen van ondersteuning worden gespecifieerd in de verordening voor het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid.

Toegankelijkheid en diversiteit

Toegankelijkheid en diversiteit: dat zijn sleutelwoorden van het VGC-jeugdbeleid. Zowel bij de ondersteuning van jeugdwerk als bij de organisatie van eigen, aanvullende VGC-jeugdinitiatieven.

Het doel is om een aanbod te voorzien met voor ieder wat wils. Ook wil de VGC jeugdwerk toegankelijk maken voor alle kinderen en jongeren in Brussel. Kinderen en jongeren met een functiebeperking moeten iets naar hun zin kunnen vinden in Brussel.

De VGC wil iedereen de vakantie van zijn leven laten beleven: binnen haar eigen aanbod (op sportkampen, in het jeugdcentrum Aximax en de gemeenschapscentra) en ook bij andere initiatieven die door de VGC worden gesteund.

Jeugdbeleid

Sommige thema’s die belangrijk zijn voor de jeugd gaan breder dan het jeugdwerk. Bijvoorbeeld: speelruimte, jeugdcultuur, participatie en inspraak, communicatie. Ook voor die thema’s heeft de VGC ruime aandacht. We vatten ze samen onder de noemer ‘jeugdbeleid’.

Spel en ontspanning

Bij de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren zijn ontmoeting, spel en ontspanning onmisbaar: daar is de VGC van overtuigd.

Daarom geeft ze ondersteuning aan jeugdorganisaties of aan jongeren die jeugd(werk)activiteiten organiseren: financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning.

Aanvullend organiseert de jeugddienst ook zelf activiteiten. Aximax is een jeugdcentrum voor kinderen en jongeren tussen 3 en 14 jaar. Zij organiseren het hele jaar door ateliers en tijdens de schoolvakanties bieden zij creatieve, speelse en sportieve activiteiten aan. Alle activiteiten die zij organiseren zijn inclusief en staan open voor kinderen en jongeren met een functiebeperking.

Speelruimte en jeugdcultuur

De VGC wil kinderen en jongeren ruimte geven om te spelen, om elkaar te ontmoeten en om creatief te zijn. Ze moeten de kans krijgen om zo veel mogelijk van het culturele aanbod te genieten, en om zelf ook actief cultuur te maken.

Inspraak en Participatie

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen participeren en hun stem kunnen laten horen: zowel in het eigen (jeugd)beleid als in een bredere Brusselse context.

Daarom ondersteunt de jeugddienst inspraak en participatie van kinderen en jongeren, onder andere via de jeugdraad. De leden van de jeugdraad denken na over hoe een goed Brussels jeugdbeleid er moet uitzien en ze geven advies aan de VGC.

Brusselse muzieksector

In opdracht van de VGC voerde VI.BE een onderzoek naar de noden van muzikanten, dj’s en producers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van het onderzoek was om aanbevelingen te formuleren die Brusselse beleidsmakers en relevante stakeholders inspireren, en om zo te komen tot een duurzaam muziekbeleid. Een muziekbeleid waar artiesten, maar ook het bredere muzieklandschap, de vruchten van kunnen plukken. Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Lees dan zeker het rapport

Communicatie en informatie

De jeugddienst verspreidt informatie over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren.

De jeugddienst communiceert gericht en op een aangepaste manier over het jeugdbeleid en over het vrijetijdsaanbod: zowel naar kinderen en jongeren als naar ouders en jeugdwerkers.

Op zoek naar nieuws en informatie over jeugdbeleid? Of tips voor leuke activiteiten?

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel. Die zorgen voor een ruim en kwalitatief aanbod.

De jeugddienst ondersteunt en organiseert jeugdinitiatieven. Ontmoeting, spel en ontspanning staan hierbij centraal.