Het sportbeleid van de VGC

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC om te doen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de duurzaamheid van sporten in de stad, voor de kwaliteit van de omkadering en de begeleiding, en voor de toegankelijkheid en de variatie van het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel.

De meerwaarde van sport

De VGC wil de Brusselaars aan het sporten krijgen. Want sporten of op zijn minst regelmatig bewegen is goed. Voor de fysieke en de mentale gezondheid, voor de conditie en voor de levenskwaliteit.

Actief en regelmatig sporten is bovendien ook goed voor de sociale interactie en voor de integratie. Recente onderzoeken beklemtonen de grote maatschappelijke meerwaarde van sport als een bron en motor van sociale cohesie en maatschappelijke dynamiek. Wie vaak sport, loopt, fietst of beweegt in de stad, beleeft zijn stad of wijk positiever en voelt zich meer betrokken. 

Iedereen aan boord

Door al die voordelen en positieve effecten is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de kans krijgen om aan sport te doen. Daarom werkt de sportdienst, samen met zijn partners, aan een zo breed mogelijk aanbod. Een aanbod dat maximaal toegankelijk is ook.

Dat laatste willen we bereiken via lage prijzen, een goede geografische spreiding, samenwerkingsverbanden met een heleboel toeleiders en organisaties en, nog belangrijker, via een aanbod op maat. Van gezinnen en jongeren, van senioren en kinderen, van personen met een beperking en van hen die het moeilijk hebben in deze stad.

Partners in de stad

Daarvoor werkt de VGC-sportdienst samen met de sportverenigingen, de gemeenschapscentra, de gemeentelijke sportdiensten en tal van organisaties. De VGC is dé partner van het Nederlandstalige sportleven in Brussel.

Dat stedelijke sportleven wordt voor een groot deel gevoed door de vele sportclubs. Daarom ondersteunt de VGC de talrijke Nederlandstalige sportclubs in Brussel, op veel verschillende manieren.

Beleidsonderwerpen

De VGC werkt samen met en sluit aan bij de bruisende, levendige en bijzonder gevarieerde sportscène in Brussel. Ook daar wil ze haar rol opnemen.

Sport voor allen

Soms hebben en geven mensen wel eens een reden om niet te sporten. De VGC geeft u veel redenen om wél te sporten. Ook al hebt u niet veel geld, is uw kind nog geen zes, hebt u al wat meer levenservaring, begint u pas Nederlands te leren of zit u in een rolstoel. De VGC wil ervoor zorgen dat iedereen in deze stad kansen krijgt om te sporten. 

Sport in Brussel

Het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel is bijzonder rijk en gevarieerd. De VGC neemt daarin een actieve regierol op, als ondersteunende overheidspartner.

De VGC ondersteunt het bestaande aanbod en maakt dat aanbod bekend. Daarnaast versterkt, verdiept en verbreedt ze het Brusselse sportaanbod: via de ontwikkeling van eigen projecten en initiatieven, of door samenwerking met partners.

Expertise delen

Sporten is gezond. Als dat met een goede omkadering en begeleiding gebeurt, is dat nog beter. Een sportclub oprichten en zien groeien is fijn. En met de juiste kennis en informatie bij de hand gaat het nog vlot ook.

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel. Ontdek hier het sportaanbod voor kinderen, volwassenen, mensen met een beperking en ouderen.

De VGC tracht door middel van verschillende subsidiemogelijkheden het Brussels, Nederlandstalig sportaanbod optimaal te ondersteunen.