Het vormingsbeleid van de VGC

Vorming dekt twee verschillende ladingen: opleiding tot werk (met betere tewerkstellingskansen als expliciet doel) en levensbreed leren (met een brede persoonlijke ontplooiing als doel). 

Opleiding tot werk

De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij aanvullende en vernieuwende initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op de versterking van de samenwerking tussen onderwijs, opleiding, ondernemerschap en arbeidsmarkt.

De VGC werkt hiervoor nauw samen met Tracé Brussel en met het Huis van het Nederlands.

De vzw Tracé Brussel heeft als doel zoveel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. De VGC zet, samen met Tracé Brussel en haar netwerk, acties op om jongeren en kwetsbare groepen een extra duwtje in de rug te geven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Tracé Brussel bouwt eveneens de Leerwinkel uit. De Leerwinkel onthaalt, informeert en begeleidt Brusselse (jong)volwassenen, die kiezen voor een Nederlandstalig educatief traject, naar een gepaste opleiding, vorming of studie. Complementair met de bestaande Werkwinkels werkt de Leerwinkel aan een beleid inzake onderwijs-opleiding-werk.

Het Huis van het Nederlands Brussel is voor de VGC de partner bij uitstek voor acties die gericht zijn op Nederlands voor volwassenen. Het Huis van het Nederlands screent taalniveaus van kandidaat-deelnemers aan opleidingstrajecten, denkt mee over de gewenste einddoelen Nederlands voor de doelgroep en over de meest geschikte leertrajecten.

computerles

Levensbreed leren en het sociaal-cultureel beleid van de VGC

De VGC hecht veel belang aan de ondersteuning van vorming en opleiding. Om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen, maar evenzeer om leer-, werk- en ontmoetingsplaatsen te creëren in functie van empowerment. Zo vergroten mensen hun eigen kracht en capaciteiten.

Niet-schoolse en niet-arbeidsgerichte educatie is een belangrijke functie van sociaal-cultureel werk. Daarom hebben de N22 een uitgebreid educatief en vormend aanbod. En daarom steunt de VGC tal van sociaal-culturele verenigingen. 

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.
Informatie over leren voor jong en oud, formeel en informeel.

Er zijn verschillende subsidies voor scholen: voor infrastructuur, materiaal en een brede educatieve werking. Een taalbeleid op school uitwerken? Hulp nodig voor onderhoud van uw infrastructuur? Vragen over communicatie met ouders? De VGC heeft een uitgebreide dienstverlening voor scholen.