Een straf toekomstplan voor jouw organisatie in Brussel: interactieve lezing en online workshops

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport biedt een ondersteuningstraject aan voor cultuur-, jeugd- en sportorganisaties die starten of bezig zijn met de opmaak van hun meerjarenbeleidsplan. Op 4 februari vond het derde en laatste deel van het ondersteuningstraject plaats, in samenwerking met de dienst Samenleven en Diversiteit van de VGC. Geïnteresseerde organisaties werden uitgedaagd om hun organisatie in vraag te stellen rond enkele grootstedelijke uitdagingen en kregen handvaten aangeboden om concreet aan de slag te gaan met de troeven en uitdagingen van Brussel.

Hieronder vind je een overzicht van de presentaties.

Interactieve lezing over grootstedelijke uitdagingen

Ikrame Kastit, mede-coördinator van Uit De Marge, daagde de deelnemers met een interactieve lezing uit om hun organisatie in vraag te stellen. Hoe gaat jouw organisatie nu om met de grootstedelijke uitdagingen en hoe wil je er in de toekomst nog beter op inspelen?

Personeelsbeleid: de presentatie

Ben je op zoek naar een inclusieve HR-aanpak binnen je organisatie? Wil je meer divers talent aantrekken? Of vind je het vooral een uitdaging om dat talent te behouden en optimaal in te zetten in je organisatie? In deze workshop staan we stil bij de belangrijkste mijlpalen in een divers personeelsbeleid en willen we je inspireren om de deuren van je organisatie open te stellen voor alle talenten. 
Deze workshop werd begeleid door een medewerker van het Agentschap Integratie & Inburgering.

Macht herverdelen: de presentatie

In Brussel werken is verrijkend en uitdagend. In de stedelijke context maakt de meerderheid van de burgers gaandeweg deel uit van een minderheid, maar blijven witte mensen vaak als minderheid de machtsposities bezetten. Veel organisaties hebben een diversiteitsbeleid en/of gaan op zoek naar nieuwe doelgroepen en publieken, maar dit gaat vaak over ‘de ander’, zonder dat er ruimte wordt gegeven voor een solidair ‘wij en ons’.
Deze workshop is bedoeld om vertrouwd te geraken met bestaande machtsmechanismen, die ogenschijnlijk onzichtbaar door onze samenleving snijden. We leren ons bewust te worden van het standpunt van waaruit we handelen, spreken en de wereld om ons heen waarnemen door kritische vragen te stellen om deze mechanismen in de eigen werking of organisatie onder de loep te nemen. Zo kunnen we met succes lange termijnplannen uittekenen waarin een meerderheid zich herkent en erkend voelt.
Deze workshop werd begeleid door Johanna Couvée en Christopher Daley van Pianofabriek.

Vrijetijdsparticipatie voor gebruikers in kans-armoede: de presentatie

We gaan samen met jullie in op de betekenis van vrijetijd voor gebruikers die het 'al eens moeilijk hebben'. Samen met een opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (EDAS) maken we de leefwereld van mensen in armoede zichtbaar. We blikken daarmee in op de maatschappelijke en emotionele drempels die de toegang tot vrijetijdsactiviteiten bemoeilijken en brengen deze inzichten in verband met de praktijk van de deelnemende organisaties door middel van interactie en dialoog. 
Deze workshop werd begeleid door een tandem vormingswerkers, bestaande uit een opgeleide ervaringsdeskundige en zijn collega vanuit TAO-Armoede (een onderdeel van vzw DE LINK).
Bijkomende documentatie: 'Visietekst op armoede' en 'Effecten van COVID-19 voor gezinnen in armoede'

Van een landelijk beleidsplan naar een specifiek plan voor Brussel: het verslag

Zijn de visie en doelstellingen van je landelijk beleidsplan zomaar toe te passen in Brussel? Wat is er anders of specifiek Brussels? Hoe pak je deze verschillen methodisch en/of operationeel aan? Deze workshop is er voor iedereen die betrokken is bij een Brusselse en/of lokale werking die deel uitmaakt van een koepelorganisatie, met bijhorend regionaal of landelijke beleidsplan. 
Deze workshop was opgezet als een intervisiemoment en werd begeleid door dr. Guy Redig.

Een aantrekkelijk vrijwilligersmerk: over de structuur en cultuur van je werking: de presentatie

Hoe vertrekken we vanuit de noden van de persoon die onze organisatie binnenkomt? En hoe bouwen we van daaruit een aantrekkelijk merk op? Vrijwilligers gaan op zoek naar engagement dat voldoet aan hun behoeftes. Ze blijven pas hangen wanneer ze zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om een meerwaarde te leveren. Iedereen wil extra vrijwilligers. Maar willen we ook investeren in de noden van nieuwe vrijwilligers? Staan we open  voor diverse profielen vrijwilligers en hun engagement, hun ideeën, hun eigenheid en de motivatie?
Tijdens deze interactieve sessie krijg je concrete handvaten mee over wat je als organisatie kan doen om de eigenheid en de nood van de vrijwilliger centraal te plaatsen.
Deze workshop werd begeleid door Lies van Vrijwilligerswerkwerkt.