Brede School

Wat is een Brede School?

Een Brede School is een school die werkt aan een brede leer- en leefomgeving om alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. De VGC ondersteunt de Brusselse Brede Scholen. 

Een Brede School vertrekt vanuit noden en tekorten, talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad. Scholen, organisaties, buurt en ouders slaan de handen ineen, telkens op maat van de lokale context.

Brede School als speerpunt van het VGC-beleid

In 2010 keurde het VGC-College de visietekst 'Brede School' goed. Dat gebeurde na een intensieve samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen. In de praktijk realiseert de VGC deze visie op drie manieren:

  • VGC subsidieert de Brusselse Brede Scholen voor wijkgerichte en lokale coördinatie.
  • VGC ondersteunt Brusselse Brede Scholen inhoudelijk.
  • VGC stimuleert en coördinaart de Brusselbrede samenwerking en ontwikkeling van Brede Scholen.

De Vlaamse Gemeenschap is een belangrijke partner van de VGC bij de realisatie van Brede School in Brussel.

schransfestijn

Ondersteuning van de Brede Scholen in Brussel

Inhoudelijke ondersteuning via het Platform Brede School Brussel 
Het Platform Brede School Brussel is deel van het Onderwijscentrum Brussel (OCB). De doelstelling? Deskundigheid bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen in Brussel bewaken. Ook scholen die geen subsidies ontvangen, kunnen inhoudelijke ondersteuning krijgen. Het OCB voorziet een vormingsaanbod in groep en coaching op maat.

Wijkgerichte en lokale coördinatie
De bredeschoolcoördinatoren werken wijkgericht (rond 1 of enkele scholen) of lokaal (voor alle scholen in hun gemeente). Ze regelen de coördinatie, ondersteuning en communicatie van hun Brede School.

Regionale samenwerking
De coördinatoren van de 29 Brede Scholen werken samen via het Platform Brede School Brussel. Zo dragen ze allemaal bij aan een Brusselbrede ontwikkeling van Brede School. Ze delen hun expertise, ontwikkelen instrumenten en materialen die door alle Brede Scholen gebruikt kunnen worden ...

Subsidies voor Brusselse Brede scholen
De VGC en de Vlaamse Gemeenschap maken samen meer dan een miljoen euro vrij voor de ondersteuning van Brede Scholen in Brussel. Alle informatie over de subsidies, evaluaties, … vindt u in de rubriek 'subsidies' .

speelpleinen