Kwaliteit en innovatie ondersteunen

De VGC investeert dag in dag uit in een kwaliteitsvolle ondersteuning van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Doel: iedere leerling, student of cursist de beste onderwijskansen geven.

Op maat van Brussel

Kwaliteitsvol onderwijs is onderwijs dat erin slaagt om een maximale leerwinst te creëren bij alle kinderen, jongeren, studenten en cursisten. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is geen eiland in de stad. De grootstedelijke en meertalige realiteit van Brussel, met het Nederlands als minderheidstaal, resulteert in specifieke uitdagingen. Dat vraagt om een specifieke aanpak en ondersteuning, op maat van Brussel.

Lange traditie

De VGC zet sinds jaar en dag in op een kwaliteitsvolle ondersteuning van het onderwijs. Daarbij zet ze zelf initiatieven op, of ondersteunt ze partners om dit te doen.

Zo is het Onderwijscentrum Brussel (OCB) één van de belangrijkste instrumenten om scholen, leerkrachten en onderwijspartners te ondersteunen op het vlak van effectief onderwijs in een grootstedelijk context.
Een andere belangrijke partner is het Huis van het Nederlands Brussel, dé expert op het vlak van ‘Nederlands als tweede taal’ in Brussel. Het Huis heeft een ondersteuningsaanbod voor scholen die anderstalige ouders wil motiveren om Nederlands te leren of te gebruiken. 

Van kleuters tot studenten 

Door ruimte te maken voor innovatieve projecten, wordt gewerkt aan onderwijs op maat van de Brusselse leerlingen.

De overstap tussen de verschillende onderwijsniveaus is voor sommige kinderen heel groot. Daarom wordt er ingezet op projecten die deze transitie makkelijker maken. 'Educare' zorgt voor een warme overstap tussen het kinderdagverblijf en de kleuterklas. Dit verhoogt het welbevinden en de leerkansen van de nieuwe kleuters. De Tienerschool probeert met een doorlopende aanpak en leerlijn de breuklijn tussen het lager en het secundair onderwijs weg te werken. 

De tweetalige lerarenopleiding laat studenten toe om een diploma leerkracht lager onderwijs te behalen voor zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijsnet. De lerarenopleidingen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute École Francisco Ferrer (HEFF) werken hiervoor nauw samen. Zo is er voor elke student een ‘tandem’ opgezet: studenten van EhB en van HEFF gaan doorheen de opleiding samen aan de slag. Dat is niet alleen bevorderlijk voor hun kennis van de andere landstaal. Ze leren zo ook bij over elkaars onderwijssystemen en onderwijscultuur.

leerlingenbegeleiding