Leerkracht in Brussel

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel staat of valt met gemotiveerde leerkrachten. De VGC neemt initiatieven om nieuwe leerkrachten aan te trekken en te werven, maar ook om leerkrachten te motiveren om te (blijven) kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel: ondersteuning van leerkrachtenteams, promotie voor studiekeuze voor het leerkrachtenberoep, zichtbaar maken van vacatures …

Campagne #leerkrachtBXL: leerkrachten aantrekken én behouden

De campagne #leerkrachtBXL heeft 3 doelen:

  • leerlingen (16- 18-jarigen) warm maken voor het leerkrachtenberoep 
  • studenten lerarenopleiding (18+) motiveren om later in Brussel les te geven
  • het huidige leerkrachtenkorps motiveren om in Brussel aan de slag te blijven. 

Dat doen we op verschillende manieren:

  • Acties van 'Lesgeven in Brussel' gericht naar de drie doelgroepen. Volg Lesgeven in Brussel via de facebookpagina.
  • Mediacampagnes voor #leerkrachtBXL in het Brusselse straatbeeld, op sociale media en via traditionele mediapartners.
  • Het promoten van vacatures en de Brusselse lerarenopleidingen via www.leerkrachtBXL.be en de facebookpagina van Lesgeven in Brussel. 
  • Het realistisch en positief in beeld brengen van leerkrachtenberoep in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 
  • Ondersteuning van startende leerkrachten en directies via het Onderwijscentrum Brussel. 

Onderwijscentrum Brussel: leerkrachtenteams ondersteunen

Het Onderwijscentrum Brussel vergroot de kansen van alle kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het ondersteunt leerkrachtenteams in hun praktijk, én zet acties op om de interactie tussen school, ouders en buurt te optimaliseren.

De leerkrachten en directies in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen zich inschrijven voor vormingen en uitwisseling rond de specifieke Brusselse uitdagingen. Het Onderwijscentrum Brussel staat scholen en leerkrachten bij in de ontwikkeling van een taalbeleid, de implementatie van taalvaardigheidsonderwijs, het omgaan met diversiteit, aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten en het versterken van de ouder- en buurtbetrokkenheid. Ook met vragen over meertaligheid, IT, mediawijsheid ... kunnen schoolteams bij het OCB aankloppen.

Leerkracht voor de klas
© Lander Loeckx

Vacatures zichtbaar maken: nieuwe leerkrachten aantrekken

De VGC maakt de vacatures van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zichtbaar op de website onderwijsinbrussel.be. Daar staan de openstaande betrekkingen die onderwijsinstellingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel publiceren. Zo vinden kandidaat-leerkrachten gemakkelijker een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

Lerarenopleiding: Brusselse leraren vormen

De VGC ondersteunt de Brusselse lerarenopleidingen om mensen die vertrouwd zijn met Brussel succesvol op te leiden om aan de slag te gaan in een van de Nederlandstalige scholen in de hoofdstad. In de Brusselse lerarenopleidingen is er specifiek aandacht voor de grootstedelijke uitdagingen in het Brusselse onderwijslandschap.

Wil je graag lesgeven in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar heb je niet het juiste diploma? Als je een bachelor of masterdiploma hebt, kan je in het dagonderwijs met een verkort traject verder studeren om je droom toch waar te maken. In avond- en afstandsonderwijs vind je flexibele trajecten die het mogelijk maken om de opleiding te combineren met werk of gezinsleven. Hier kan je terecht als je een diploma secundair of hoger onderwijs hebt.

ouders conversatiet