VGC als schoolbestuur

Sinds de splitsing van de provincie Brabant is de Vlaamse Gemeenschapscommissie schoolbestuur van de voormalige Nederlandstalige provinciale scholen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VGC-onderwijsinstellingen

De VGC is het schoolbestuur van volgende onderwijsinstellingen:

Doelstelling

De doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als schoolbestuur is het organiseren van kwalitatief onderwijs met oog voor innovatie in de Brusselse context. Het aanbod van de VGC-onderwijsinstellingen is complementair aan het reeds bestaande aanbod. De VGC gaat actief op zoek naar de blinde vlekken in het onderwijsveld en schenkt daarbij aandacht aan begeleiding op maat van elke leerling en aan het welbevinden op school.

Leerlingen in de klas
© Sien Verstraeten