Samenwerking en kennisdeling

Net zoals andere steden verandert Brussel in sneltempo. Nieuwe maatschappelijke uitdagingen vragen nieuwe, passende oplossingen en acties van alle stedelijke actoren. Overheden en organisaties kunnen hier veel van elkaar leren. Door kennis en ervaring uit te wisselen met andere stedelijke actoren, doet de VGC inspiratie op voor haar beleid.

Samenwerking en kennisdeling in Brussel

De VGC ondersteunt het Brussels Studies Institute (BSI). Het BSI  is een contact- en coördinatieplatform van de Brusselse universiteiten ULB, VUB en FUSL voor het academisch onderzoek in Brussel. Het BSI wil de kennis over Brussel verspreiden en delen met openbare besturen, het middenveld en geïnteresseerde burgers. Met de steun van de VGC organiseert het BSI elk jaar de Nacht van de Kennis over Brussel en de Brussels Academy. Deze open stadsuniversiteit  organiseert  lessenreeksen en seminaries over urbanisme, Brusselse statistieken, de culturele sector …

Perspective.brussels is het Brussels gewestelijk overleg- en onderzoekscentrum dat strategieën ontwikkelt om de stad van morgen vorm te geven. Perspective.brussels staat in voor de statistische analyse, de sociaaleconomische gegevens over het grondgebied en de planning van het beleid en de regelgeving. 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)  is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de strategische gebieden die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bepaald.  De MSI werkt samen met private en publieke partners zoals de VGC om projecten op te zetten.

Samenwerking en kennisdeling met andere steden

Via het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) en het Vlaamse Stedenbeleid deelt de VGC kennis en expertise met andere Vlaamse centrumsteden. Centraal staan kennisdeling en netwerkvorming tussen de steden: door ontmoeting en door uitwisseling van kennis en good practices.