Stadsontwikkeling

De cel Stedelijk Beleid werkt actief mee aan stedelijke ontwikkelingsprogramma’s van de Brusselse, Vlaamse en Europese overheden. De VGC moedigt Nederlandstalige initiatieven aan om mee te werken aan deze programma’s en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van projecten.  

Duurzame Wijkcontacten en Stadsvernieuwingscontracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Duurzame Wijkcontracten zijn stadsvernieuwingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gericht zijn op kwetsbare wijken. Daarvoor wordt een Wijkcommissie opgericht met de gemeente en met organisaties en bewoners uit de wijk. Die Wijkcommissie werkt een programma uit van samenlevingsprojecten en infrastructuurwerken om het leven van de wijkbewoners te verbeteren: woningen en buurtinfrastructuur bouwen of renoveren, openbare ruimte herwaarderen en sociale verbondenheid stimuleren. Ook de cel Stedelijk Beleid neemt deel aan de Wijkcommissie van de Duurzame Wijkcontracten.

Stadsvernieuwingscontracten zijn stadsvernieuwingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gericht zijn op kwetsbare wijken die op het grondgebied van verschillende gemeentes liggen. Het doel is om huisvesting, openbare ruimte en voorzieningen met een bovenlokaal belang te creëren. Het gaat om grote lanen, uitgebreide groene ruimten, sportinfrastructuur en culturele voorzieningen voor een breed publiek.

De VGC moedigt Nederlandstalige organisaties aan om in te spelen op de mogelijkheden van de wijkcontracten en de stadsvernieuwingscontracten. Ze ondersteunt initiatieven die een antwoord bieden op de noden van de wijk en die aansluiten bij het gemeenschapsbeleid van de VGC.

Meer info over de huidige wijkcontracten.

Stadsvernieuwingsprojecten van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse overheid stimuleert de vernieuwing van de stedelijke ruimte, via initiatieven van samenlevingsopbouw. Ze ondersteunt daarvoor innoverende projecten die de aantrekkelijkheid, de duurzaamheid en de leefbaarheid van steden verhogen.

De VGC kreeg van de Vlaamse overheid een subsidie voor de begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject op de site van de slachthuizen (Abattoir) en de campus van Erasmushogeschool Brussel in Kuregem. Deze sites kennen heel wat uitdagingen voor de toekomst, zoals demografische groei, tewerkstellingsmogelijkheden die toegankelijk zijn voor Brusselse jongeren, een betere toegankelijkheid door een kwaliteitsvolle publieke ruimte,… De belangrijkste partners in dit project zijn Abattoir nv en Erasmushogeschool Brussel.

De VGC kreeg van de Vlaamse overheid ook een subsidie voor het project Groenblauw bxl. De VGC werkt voor dit stadsvernieuwingsproject samen met de universitaire onderzoekers van het observatorium voor het stadscentrum en de centrale lanen en met de stadslandbouwers van Atelier Groot Eiland.
Het project wil bijdragen aan duurzame stadsontwikkeling, aan de leefbaarheid van de stad en aan de klimaatdoelstellingen. Samen met de Nederlandstalige scholen, dienstencentra, buurthuizen en cultuurpartners worden groene ruimten aangelegd in een aantal centrumwijken: Marollen, Stalingrad, Anneessens en de Bloemenhofwijk. Daarnaast doet Atelier Groot Eiland groene ingrepen doen aan Nederlandstalige gemeenschapsinfrastructuren. Daken, gevels, omheiningen en speelplaatsen worden op een slimme manier voorzien van groenten, fruit, kruiden, nestkasten en andere installaties die de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad bevorderen.

De VGC brengt de expertise van de Duurzame Wijkcontracten en het Vlaamse instrument stadsvernieuwing samen voor de realisatie van volgende projecten:

  • een nieuw jeugdhuis voor Centrum West (projectsubsidie binnen de thematische oproep stadsvernieuwing ‘Sociale infrastructuur’ en middelen binnen het Duurzaam Wijkcontract ‘Westpark’)
  • een nieuwe jeugdsite voor D’Broej – Vlaams Marokkaanse jongeren (projectsubsidie binnen de oproep stadsvernieuwing ‘Veerkrachtige steden na corona’ en middelen binnen het Duurzaam Wijkcontract ‘Zwarte Vijvers’)
© Abattoir

Verkenning naar multifunctioneel ruimtegebruik- 22 gemeenschapscentra in Brussel

De VGC wil in de toekomst actief inzetten op multifunctioneel ruimtegebruik voor het gebouwde patrimonium, en in het bijzonder de 22
gemeenschapscentra.

De VGC gaf een opdracht aan Architecture Workroom Brussels (i.s.m. Rebel en Universiteit Antwerpen) voor een verkennend onderzoek naar multifunctioneel ruimtegebruik. Lees hier het eindrapport.