Stedenfonds

De werking van het Stedenfonds is gestopt op het einde van 2021. Een aantal voor dat moment goedgekeurde projecten loopt nog met financiering vanuit het Stedenfonds. Er worden echter geen nieuwe projecten meer goedgekeurd.

Als opvolger van de Stedenfondsmiddelen ontvangt de VGC sinds 2022 subsidies voor Grootstedelijke Uitdagingen van de Vlaamse overheid. Die middelen zijn voortaan geïntegreerd in het Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC.