Stedenfonds

Het Stedenfonds is een programma van de Vlaamse overheid dat de VGC financieel ondersteunt bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid binnen haar bevoegdheden.  

De beleidsovereenkomst 2014-2019 geeft een overzicht van de prioriteiten en de initiatieven waarvoor de VGC Stedenfondsmiddelen inzet. Om de doelstellingen in de beleidsovereenkomst te realiseren werkt de VGC samen met verschillende partners uit het Brusselse werkveld. Zij krijgen een subsidie met Stedenfondsmiddelen. 

De werking van het Stedenfonds is gestopt op het einde van 2021. Een aantal voor dat moment goedgekeurde projecten loopt nog met financiering vanuit het Stedenfonds. Er worden echter geen nieuwe projecten meer goedgekeurd.

Als opvolger van de Stedenfondsmiddelen ontvangt de VGC sinds 2022 subsidies voor Grootstedelijke Uitdagingen van de Vlaamse overheid. Die middelen zijn voortaan geïntegreerd in het Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC.

Downloads