Algemeen welzijnsbeleid

De VGC ondersteunt verschillende vormen van sociale dienst- en hulpverlening.

Deze hulpverlening is er voor iedereen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden, door persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren. Het algemeen welzijnsbeleid krijgt ook ondersteuning vanuit het Stedenfonds.

Algemeen Welzijnswerk

De VGC geeft subsidies aan het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW Brussel). Het gaat dan om subsidies voor hulpverlening met een specifieke meerwaarde voor Brussel of voor hulpverlening die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, maar niet of onvolledig wordt gesubsidieerd.  Een CAW is er voor iedereen. Het centrum geeft professionele hulp aan mensen met vragen en problemen.

Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel

Het CAW is makkelijk toegankelijk. Er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis. Het centrum werkt discreet. U kiest zelf wanneer u geen hulp meer wilt.

Samen met u zoeken hulpverleners een oplossing, bij uzelf of in uw omgeving. Zij kunnen u ook in contact brengen met andere diensten. Het CAW wil uw welzijn verbeteren, het welzijn van uw omgeving en van de samenleving. Het CAW heeft ook een 'mobiel onthaal' voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

CAW Brussel heeft veel expertise. Waar het centrum u bij kan helpen, vindt u op de CAW-website.

Lokaal Sociaal Beleid

De VGC wil het welzijnsaanbod dichter bij de hulpvragers brengen. Daarnaast wil ze de samenwerking tussen de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen onderling en tussen voorzieningen en overheden stimuleren en vergemakkelijken.
Voorbeelden van initiatieven daarvoor: de vorming over het gebruik van de sociale kaarten (‘Sociale GPS’) of het Brussels Zakboekje.
De VGC ontwikkelde een meerjarenplan Lokaal Sociaal Beleid 2021-2025  en voor 2021 een jaarplan Lokaal Sociaal beleid.