Werkgroep Onderwijs

Samenstelling

  • Erwin De Mulder (Scholengroep Brussel)
  • Pascal Onderdonck (Scholengroep Brussel)
  • Maité Schiepers (Scholengemeenschap Sint-Gorik)
  • Christel Herbosch (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel vzw (KOCB))
  • Hildegard Schmidt (Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG))
  • Karen Dehaen (Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG))