Uw categorie huisstijl

De huisstijlgids is onderverdeeld in vier categorieën. Weet u niet tot welke categorie u/uw organisatie behoort?

Communiceert u vanuit de administratie of vanuit het college?

Communiceert u over één van de beleidsdomeinen van de VGC?

Bent u een entiteit of een organisatie waarvan de VGC de inrichtende macht is?