Kader overheidscommunicatie

Overheidscommunicatie

Het VGC-collegebesluit voor overheidscommunicatie bevat de waarden en principes voor het geheel van de communicatie van de VGC. Wat zijn de krachtlijnen van de overheidscommunicatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie?

Wat zijn de krachtlijnen?

 • De VGC communiceert in helder Nederlands.
 • De VGC communiceert binnen de richtlijnen van haar huisstijl.
 • De VGC- communicatie is politiek en commercieel neutraal.
 • De informatie is correct, betrouwbaar en accuraat en in overeenstemming met het VGC-beleid.
 • Onduidelijke, verwarrende of foutieve informatie wordt onmiddellijk rechtgezet.
 • De communicatie is relevant en gericht.
 • De informatie bereikt zoveel mogelijk personen, verenigingen of organisaties van de doelgroep. De VGC kiest aangepaste communicatiestrategieën voor thema's die moeilijk te bereiken doelgroepen aanbelangen.

Voor welke organisaties van de VGC is dit kader uitgewerkt?

Het kader werd uitgewerkt voor:

 • de administratie van de VGC
 • de 22 gemeenschapscentra
 • de eigen onderwijsinstellingen
 • revalidatiecentrum De Poolster
 • Logo Brussel
 • Jeugdcentrum Aximax

Sperperiode

De sperperiode is een periode voorafgaand aan verkiezingen waarin er striktere regels gelden voor politieke communicatie. Tijdens deze periode is het belangrijk om gelijkheid te garanderen tussen kandidaten die een directe of indirecte toegang hebben tot de VGC-communicatiemiddelen, en andere kandidaten die deze toegang niet hebben. 

Krachtlijnen van de VGC-communicatie tijdens de sperperiode

 • In haar overheidscommunicatie is de VGC terughoudend.
 • Alle overheidscommunicatie is gedepersonaliseerd: de functie van een collegelid mag worden vermeld, maar niet zijn of haar naam, afbeelding of handtekening.
 • Het kader voor overheidscommunicatie geldt zowel binnen als buiten de sperperiode.

De afspraken voor de sperperiode zijn van toepassing indien de mededeling, de campagne of het evenement wordt gecommuniceerd tijdens de sperperiode. Als een mededeling, campagne of evenement kenbaar werd gemaakt vóór de sperperiode, mogen affiches, brochures en dergelijke verder verspreid worden.

Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven

Alle voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes van collegeleden moeten voor toetsing worden voorgelegd aan de (parlementaire) controlecommissie. Deze afspraak geldt zowel binnen als buiten de sperperiode. Deze commissie onderzoekt of de mededeling of campagne er geheel of ten dele toe strekt het persoonlijk imago van de collegeleden of van een politieke partij te verbeteren en doet een uitspraak over de aanrekening van de kosten.

Student op laptop in de VGC Study Space
© Sien Verstraeten