Strategisch meerjarenplan

Dit was N-Brussel in 2023

Ook in 2023 maakten we elke dag samen Brussel, voor jong en oud en iedereen daartussen. In deze N-video ziet u tien projecten waar we als VGC en N-Brussel samen aan werkten.

We motiveren en ondersteunen  kinderbegeleiders in spe om voor de allerkleinsten te zorgen. En we begeleiden zij-instromers naar het leerkrachtenberoep. We bouwen nieuwe leeromgevingen en ook in de stad zelf zorgt Playcation weer voor een zomer lang speelplezier.

In het nieuwe multifunctionele centrum MFC Kasterlinden krijgen kinderen met een zorgnood integrale zorg. Tieners staan in de spotlights met een zelfgemaakte voorstelling. Zienden én slechtzienden leren dansen in inclusieve lessen. Wijkgezondheidscentra stellen de gezondheid van alle Brusselaars voorop. In lokale dienstencentra ontmoeten buurtbewoners en ouderen elkaar. En ‘Veel verhalen, één Brussel’ illustreert mooi al die verbindingen in het superdiverse Bussel.

Doelstellingen

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Kinderen en jongeren krijgen er ruimte en een eigen stem. Kinderen in een kwetsbare situatie verdienen extra aandacht.
Brussel brengt samen

Brussel brengt samen

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken we het samenleven in superdiversiteit. We voeren ook de strijd tegen armoede op.
Brussel koestert talent

Brussel koestert talent

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen.
Brussel verbindt

Brussel verbindt

Brussel is een bruisende stad waar mensen zich verbonden voelen met elkaar. We brengen Brusselaars samen in hun buurt, ook ouderen. Ons cultuuraanbod is tegelijk nabij en kosmopolitisch.
Brussel zorgt en beweegt

Brussel zorgt en beweegt

De Brusselaar is het uitgangspunt voor zorg, welzijn en gezondheid. We willen zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar brengen. En we willen mensen aan het sporten krijgen, want sporten is gezond en brengt mensen dichter bij elkaar.


Brussel spreekt veel talen

Brussel spreekt veel talen

We bouwen mee aan een meertalig Brussel. We ondersteunen de kennis van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken.

Brussel organiseert

Brussel organiseert

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die streeft naar een duurzaam beleid, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en inzicht.

Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC: Brussel maken we samen

Het meerjarenplan 2022-2025 brengt alle aspecten van het VGC-beleid samen. Het meerjarenplan vertaalt de beleidskeuzes van de VGC in doelstellingen en acties voor de periode 2022-2025. Voor de realisatie van deze acties worden de nodige budgetten opgenomen in het meerjarenplan.

De VGC is er voor u

De VGC richt zich met dit plan tot

  • de Nederlandstalige Brusselaars
  • iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen
  • iedereen die spontaan in contact komt met dat N-netwerk