Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Kinderen moeten kunnen bewegen in de stad. Spelen, sporten, samen rondhangen: het is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ze hebben recht op hun deel van de openbare ruimte. We maken van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad.

N-Brussel in 2022: sporten en spelen in de stad

Een kindvriendelijke stad maakt letterlijk ruimte om te spelen in de stad.

Playcation nodigt kinderen én volwassenen uit om in de publieke ruimte te experimenteren met sport en spel. Zoals een wafel schilderen op het Jacques Franckplein in Sint-Gillis, een eigen speelomgeving bouwen in de ‘Bouwspeelplaats vierwindentuin’ of skaten in het Woluwepark. Niet alleen in de zomer, maar het liefst 365 dagen per jaar. Ontdek het project en de partners.

Stadskriebels wordt op 8 mei 2022 Stadskriebels@canal. Op verschillende locaties langs het Brusselse kanaal maken jong en oud kennis met verschillende sporten en spelen. Meer dan 50 sport- en andere organisaties, de gemeentes Brussel, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, Sport Vlaanderen … werken mee met Sport in Brussel om van Stadskriebels een succes te maken.

Speelplein Bertjesplein in basisschool Sint-Albert in Sint-Jans-Molenbeek is een van de 30 VGC-speelpleinen. 1061 (hoofd)animatoren, leerkrachten en scholen bundelen hun expertise om kinderen van 3 tot 15 jaar een onvergetelijke vakantie te bezorgen. In 2022 waren er 15.690 inschrijvingen.

Bekijk de video 'Dit was N-Brussel in 2022'.

Kinderen spelen aan Brussel-centrum Tour&Taxis
© Sophie Nuytten

Kinderen en jongeren krijgen speel- en experimenteerruimte in de stad

De stad wordt een speelterrein, een plek voor geborgenheid, experiment én avontuur. Daarom investeert de VGC in infrastructuur, maar ook in mensen, ideeën en samenwerking. We zorgen voor meer kinderopvang en preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Onze brede scholen halen de buurt binnen op school en de kinderen binnen in de stad.

Kinderen op step en op schaatsen

Kinderen en jongeren krijgen een stem in de stad

Dialoog met kinderen en jongeren is een rode draad in het beleid van de VGC. We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig gehoord worden. In een permanente dialoog maken zij mee het beleid, samen met hun organisaties en de VGC-jeugdraad, als volwaardige medeburgers. Jongeren schrijven het toekomstverhaal van Brussel als ze er zelf hun schouders onder zetten. Ook voor studenten is Brussel een stad die bruist van de mogelijkheden.

© Lies Engelen

Kwetsbare kinderen en jongeren krijgen extra aandacht

De VGC bouwt bruggen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd. Dat moet de drempel verlagen van kinderopvang, gezinsondersteuning, vrijetijds- en vakantieactiviteiten.

 

Acties voor kinderen en jongeren

  • Steun voor creativiteit – We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.
  • Samenwerking tussen sectoren – We bouwen bruggen tussen welzijn, onderwijs en jeugd om de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken.
  • Meer plaats in kinderopvang – De VGC breidt de capaciteit uit van kinderopvang met inkomenstarief.
  • Toegankelijk vrijetijdsaanbod – De VGC werkt aan meer onderlinge afstemming en betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de verschillende vakantie-initiatieven meer op elkaar af om voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.
  • Steun voor animatoren – We moedigen Brusselse jongeren aan om animator te worden. We ondersteunen ze met vorming, omkadering en competentieontwikkeling.
  • Brede scholen – Brede scholen werken in een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren en aan een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.
  • Steun voor studenten – De VGC zet acties op om studenten te ondersteunen in hun studententijd.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.