Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Kinderen moeten kunnen bewegen in de stad. Spelen, sporten, samen rondhangen: het is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ze hebben recht op hun deel van de openbare ruimte. We maken van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad.

Projectwww: jongeren in hun creativiteit ondersteunen

In Projectwww maken tieners samen een voorstelling rond identiteit. Ze bedenken een scenario, repeteren, dansen, regelen de belichting en de muziek … Coaches ondersteunen hen bij het hele proces.  

Projectwww is een project van open talentenhuis Zinnema in samenwerking met scholen, de gemeenschapscentra van N22 Brussel, de culturele centra uit de Vlaamse Rand, L.E.A.D. en Lasso. Met steun van de Vlaamse Overheid, VGC en OP/TIL.

Benieuwd naar andere initiatieven om talent te laten groeien? Laat u inspireren door de video 'Brussel koestert talent'. 

Lees hier de tekstversie van de video. Klik op cc voor ondertitels.

Jaaratelier Vitaminevreters JC Aximax

Kinderen koken elke week lekker en gezond in dit jaaratelier van jeugdcentrum Aximax.  

Op zoek naar meer vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren? U vindt vast iets op de website van jeugdcentrum Aximax

Benieuwd naar andere initiatieven om talent te laten groeien? Laat u inspireren door de video 'Brussel koestert talent'

Lees hier de tekstversie van de video. Klik op cc voor ondertitels.

Kinderen spelen aan Brussel-centrum Tour&Taxis
© Sophie Nuytten

Kinderen en jongeren krijgen speel- en experimenteerruimte in de stad

De stad wordt een speelterrein, een plek voor geborgenheid, experiment én avontuur. Daarom investeert de VGC in infrastructuur, maar ook in mensen, ideeën en samenwerking. We zorgen voor meer kinderopvang en preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Onze brede scholen halen de buurt binnen op school en de kinderen binnen in de stad.

Kinderen op step en op schaatsen

Kinderen en jongeren krijgen een stem in de stad

Dialoog met kinderen en jongeren is een rode draad in het beleid van de VGC. We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig gehoord worden. In een permanente dialoog maken zij mee het beleid, samen met hun organisaties en de VGC-jeugdraad, als volwaardige medeburgers. Jongeren schrijven het toekomstverhaal van Brussel als ze er zelf hun schouders onder zetten. Ook voor studenten is Brussel een stad die bruist van de mogelijkheden.

© Lies Engelen

Kwetsbare kinderen en jongeren krijgen extra aandacht

De VGC bouwt bruggen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd. Dat moet de drempel verlagen van kinderopvang, gezinsondersteuning, vrijetijds- en vakantieactiviteiten.

 

Acties voor kinderen en jongeren

  • Steun voor creativiteit – We ondersteunen jongeren in hun experimenten, autonomie en ondernemerschap.
  • Samenwerking tussen sectoren – We bouwen bruggen tussen welzijn, onderwijs en jeugd om de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie te versterken.
  • Meer plaats in kinderopvang – De VGC breidt de capaciteit uit van kinderopvang met inkomenstarief.
  • Toegankelijk vrijetijdsaanbod – De VGC werkt aan meer onderlinge afstemming en betere toegankelijkheid van het vrijetijds- en opvangaanbod. We stemmen de verschillende vakantie-initiatieven meer op elkaar af om voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren.
  • Steun voor animatoren – We moedigen Brusselse jongeren aan om animator te worden. We ondersteunen ze met vorming, omkadering en competentieontwikkeling.
  • Brede scholen – Brede scholen werken in een buurtgericht netwerk aan ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren en aan een brede leer- en leefomgeving. Brede scholen blijven ook een belangrijke hefboom voor kinderen en jongeren in kansarmoede.
  • Steun voor studenten – De VGC zet acties op om studenten te ondersteunen in hun studententijd.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.