Brussel koestert talent

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen.

Word jij ook kinderbegeleider?

Sofia wil kinderbegeleider worden en neemt je mee in haar traject. Eerst krijgt ze alle info via Huis voor Gezondheid in het Beroepenpunt bij Actiris. Ze volgt de opleiding bij CVO Brussel en vindt tijdens de jobdatingbeurs haar droomjob bij kinderdagverblijf Pluchke. Wil jij ook werken in de kinderopvang? Surf naar Werken voor Ketjes.

© Lander Loeckx

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen

Kinderen en jongeren in Brussel hebben recht op vlot toegankelijk en inclusief onderwijs. De VGC werkt samen met verschillende partners om alle leerlingen in Nederlandstalige scholen brede leerkansen te bieden. Maar leren mag niet stoppen na de schooltijd. De VGC stimuleert leren ook buiten de schoolmuren.

beker n-Brussel

De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang leren

De VGC ondersteunt scholen en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, wetenschap en technologie, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, diversiteit, gelijke kansen en talenten. We bouwen en verbouwen scholen om te beantwoorden aan de vraag naar extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Buiten de scholen ondersteunen we Brusselaars om hun talent ook te ontwikkelen in hun werk, als vrijwilliger en in hun vrije tijd.

De VGC focust op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen

De VGC streeft naar gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen, ook voor kinderen met extra zorgnoden, voor volwassenen en voor kansengroepen. In het N-netwerk trekken we talent aan dat we voortdurend blijven vormen en opleiden.

Acties voor talent

  • Professionele leerkrachten – Het Onderwijscentrum Brussel focust voor de professionalisering van stadsleerkrachten op: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics), ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, diversiteit en digitale vaardigheden. Die kwaliteitsondersteuning verhoogt de slaagkansen van alle leerlingen.

  • Genoeg klassen ­– De VGC investeert in de bouw en de verbouwing van scholen om te zorgen voor genoeg – en zelfs meer – onderwijscapaciteit in Brussel. Samen met verschillende partners willen we de volgende vijf jaar minstens twee nieuwe campussen voor basis- en secundair onderwijs realiseren.

  • Kansen op tewerkstelling – Het aanbod voor volwassenen en jongvolwassenen biedt reële kansen op tewerkstelling dankzij gerichte trajecten en vormen van leren en werkervaring opdoen.

  • Educatief cultuuraanbod – De gemeenschapscentra en de Nederlandstalige organisaties uit het cultuur-, jeugd- en sportnetwerk hebben een uitgebreid educatief aanbod dat Brusselaars de kans geeft om zichzelf te ontwikkelen in hun buurt.

  • Meer mensen in de zorg – We nemen initiatieven om het tekort aan zorgprofessionals en kinderbegeleiders te verminderen. We maken scholieren en studenten warm voor een opleiding in de zorg en we ondersteunen zijinstromers en (startende) zorgprofessionals.

  • Meer studenten in de lerarenopleiding – De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkrachten. We ontwikkelen sensibiliserende initiatieven én inhoudelijke begeleiding om Brusselse scholieren warm te maken voor het lerarenberoep, om studenten in de lerarenopleiding voor te bereiden en toe te leiden naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en om (startende) leerkrachten in het onderwijs te ondersteunen. Zijinstromers krijgen extra aandacht.

  • Steun voor engagement – We zetten meer Brusselaars aan om een engagement op te nemen. We maken zichtbaar wat geëngageerde Brusselaars voor elkaar doen.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan. 

Groei in je talent met N-Brussel

Een gezin dat pas in Brussel woont, zoekt zinvolle vrijetijdsbesteding. Amin bezoekt vier inspirerende initiatieven in N-Brussel: 

 

Lees hier de tekstversie van de video. Klik op cc voor ondertitels.