Brussel organiseert

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die streeft naar een duurzaam beleid, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en inzicht.

N-Brussel in 2022: We doen het voor de Brusselaars!

We investeren in scholen, kinderopvang en infrastructuur voor welzijn en gezondheid, cultuur, jeugd en sport. Vanaf eind januari 2023 leest u hier meer info en cijfers over de infrastructuur in 2022.

Meer dan 1200 werknemers van de VGC en van de andere organisaties in het Brusselse N-netwerk zetten zich dagelijks in voor de Brusselaars. Bekijk vanaf eind januari de cijfers over ons personeelsbestand in 2022.

Bekijk de video 'Dit was N-Brussel in 2022'.

Gevebord
© Cedric Michiels

De VGC is een wendbare en samenwerkende organisatie

De VGC is een moderne organisatie die meegaat met een stad in verandering. In de hele organisatie delen we onze expertise gul met elkaar en werken we samen aan verbeterpunten en kwaliteit. Het einddoel is kwaliteitsservice aan de Brusselaar. Daar werken al onze medewerkers graag en volop aan mee. Ons personeelsbeleid is de hefboom voor het werkgeluk van onze medewerkers. En dus voor prima dienstverlening.

gevel administratiehuis

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de toetssteen van ons beleid

De VGC voert een beleid voor een leefbare en duurzame stad. Daarin nemen we zelf een voorbeeldrol op: ook in onze eigen gebouwen staat duurzaamheid voorop. Met multi-inzetbare ruimtes, energiezuinig en toegankelijk voor iedereen. In ons aankoopbeleid hebben we aandacht voor duurzaamheid en voor lokale en sociale economie.

Illustratie budget

De VGC zorgt voor betrouwbaar financieel beheer en inzicht

Ook dit meerjarenplan toont dat we voor ons beleid denken op langere termijn. Dat meerjarige beleid onderbouwen we met cijfers en inzicht in die cijfers. Technologie en administratieve vereenvoudiging ondersteunen de transparantie, de inspraak en het goed bestuur van de VGC.

Acties voor een degelijke organisatie

  • Diversiteitsbewuste organisatie – We trekken genoeg en diverse talenten aan en verbinden die met onze organisatie. We zijn een voorbeeld van brede diversiteit en we realiseren een inclusieve en diversiteitsbewuste organisatiecultuur.
  • Nieuwe digitaliseringsprojecten – We investeren in nieuwe digitaliseringsprojecten. We verruimen het subsidieloket. We vernieuwen het financieel en het personeelsbeheer. We zetten een nieuw CRM-systeem op voor onze communicatie. En we organiseren plaats- en tijdsonafhankelijk werken.
  • Kleinere ecologische voetafdruk – We doen inspanningen om het energieverbruik van het VGC-patrimonium te verminderen en dragen bij tot een betere waterhuishouding.
  • Universeel design – Bij investeringen aan ons patrimonium volgen we de principes van universeel design, zodat VGC-gebouwen toegankelijker worden voor iedereen.
  • Nieuw begrotingssysteem – We voeren een nieuw begrotings- en rekeningstelsel in. We coördineren het financiële luik van de beleids- en beheerscyclus en voeren het uit.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.