Hoe kwam het plan tot stand?

Brussel is wat we delen

De VGC ging voor het meerjarenplan samen met de Brusselaars aan de slag en gooide in 2020 de deuren open voor iedereen die wilde meedenken over antwoorden op de Brusselse uitdagingen van vandaag en morgen. Honderden Brusselaars, organisaties en instellingen uit het N-netwerk en medewerkers van de VGC-administratie reikten ideeën en tips aan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete acties terug in dit meerjarenplan. Voorstellen die niet tot het terrein van de VGC behoren, signaleerden we aan de bevoegde overheden.

U kunt het volledige plan downloaden. In het plan herkent u de aanbevelingen uit Stadspiratie en de Ronde van Brussel aan een specifiek logo.

Stadspiratie, een breed inspraak- en participatietraject

Stadspiratie, het participatietraject dat alle bevoegdheidsdomeinen van de VGC omvat, leverde 1.130 ideeën, inzichten en tips op. Deze voorstellen van burgers en organisaties uit het N-netwerk clusterden we in zes thema’s waarvoor de VGC mee verantwoordelijk is. Die thema's namen we op in het plan als beleidsdoelstelling of als rode draad.

 1. Duurzame en leefbare stad
 2. Meedoen en samen maken
 3. Opgroeien
 4. Leren
 5. Meertaligheid en Nederlands
 6. Communicatie en informatie

Tijdens twee Brusselworkshops: een voor burgers en een voor organisaties, werkten groepjes op basis van voorbeeldideeën per thema aan concrete aanbevelingen voor het beleid. Die aanbevelingen en enkele voorbeeldideeën vindt u in het eindrapport van Stadspiratie. U ontdekt in het overzicht van de aanbevelingen ook de link tussen de ideeën uit Stadspiratie en het meerjarenplan. Ze inspireren het meerjarenplan van de VGC. 

promotie stadspiratie

In gesprek met schoolteams tijdens de Ronde van Brussel

De VGC ​polste bij schoolteams hoe zij de toekomst zien, wat hun bezorgdheden zijn en welke tips ze hebben voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Tijdens groepsgesprekken en in een online enquête gaven 345 directies en leerkrachten tijdens de Ronde van Brussel hun idee over de volgende thema's:

 1. Leerkrachtentekort, -verloop en waardering van het beroep
 2. Omgaan met meertaligheid
 3. Schoolinfrastructuur en -uitrusting
 4. Samenwerken met welzijnsorganisaties
 5. Brede school en breed leren
 6. Ouderbetrokkenheid

Acties en focuspunten uit dit specifiek inspraaktraject rond het thema onderwijs. werden meegenomen in de voorbereiding van het VGC-meerjarenplan. In de overzichtelijke tabel met aanbevelingen vindt u de relatie tussen de ideeën uit de Ronde van Brussel en het meerjarenplan.

Het meerjarenplan is dynamisch

Het meerjarenplan is een dynamisch plan. We gaan de komende jaren bijvoorbeeld verder aan de slag met de ideeën van Stadspiratie en de Ronde van Brussel, we zetten nieuwe participatietrajecten op en werken nauw samen met de adviesraden. Zo blijven we het plan verfijnen en concretiseren.


Van meerjarenplan naar meerjarenbudget

Op 17 december 2021 keurde de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het meerjarenplan 2022-2025 goed. Dit plan koppelt de acties en actieplannen van het meerjarenplan aan een meerjarenbudget voor de periode 2022-2025.

De VGC voert ook de beleids- en beheercyclus (BBC) in. Daarmee beschikt de VGC over een nieuwe werkwijze die een heldere strategische planning koppelt aan een financiële planning en financieel beheer.