Strategisch meerjarenplan

Samen met haar vele partners werkte de VGC het voorbije jaar verder aan een leefbaar en duurzaam Brussel. Deze video toont enkele belangrijke projecten uit 2022. Dank aan iedereen die meewerkte aan de video. 
Klik op het cc-icoon in de video voor ondertitels. Lees hier de tekstversie van de N-video. 

Dit was N-Brussel in 2022

Sporten en spelen in de stad 
Playcation, Stadskriebels en de speelpleinen maken van Brussel een stad voor kinderen.

Eetbaar buurtgroen brengt mensen samen
In de buurttuin Ter Ursulinen kweken buurtbewoners en -organisaties groenten en fruit, leren kinderen gezond eten en ontmoeten ouderen elkaar.

Word jij ook #LeerkrachtBXL
In 2022 stimuleren we volop zij-instromers in het onderwijs zoals Tobias. Hij werkte in een andere sector, maar gaat nu voor een carrièreswitch als leerkracht.

Muziek verbindt jong en oud 
Sing 4.0, een interactief klassiek concert. Kinderen luisteren, kijken en bewegen mee. Ondertussen genieten ook bewoners van zorgcentra mee via een livestream.

De stem van elke jongere telt
Cinema Cachet laat jongeren die met jeugdhulp in aanraking kwamen aan het woord, zoals Hariette. Zo inspireren ze andere jongeren, de hulpverlening, de publieke opinie en het beleid.

Nederlands versterken en thuistalen waarderen 
Meertalige leerlingen vinden het goed dat scholen het Nederlands versterken én thuistalen waarderen. Het online platform ‘Brussel Vol Taal’ ondersteunt scholen daarin.

We doen het voor de Brusselaars
We investeren in scholen, kinderopvang, welzijns- en gezondheidsinfrastructuur, cultuur-, jeugd- en sportinfrastructuur. Ruim 1.200 medewerkers werken elke dag voor de Brusselaars.

Doelstellingen

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Kinderen en jongeren krijgen er ruimte en een eigen stem. Kinderen in een kwetsbare situatie verdienen extra aandacht.
Brussel brengt samen

Brussel brengt samen

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken we het samenleven in superdiversiteit. We voeren ook de strijd tegen armoede op.
Brussel koestert talent

Brussel koestert talent

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen.
Brussel verbindt

Brussel verbindt

Brussel is een bruisende stad waar mensen zich verbonden voelen met elkaar. We brengen Brusselaars samen in hun buurt, ook ouderen. Ons cultuuraanbod is tegelijk nabij en kosmopolitisch.
Brussel zorgt en beweegt

Brussel zorgt en beweegt

De Brusselaar is het uitgangspunt voor zorg, welzijn en gezondheid. We willen zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar brengen. En we willen mensen aan het sporten krijgen, want sporten is gezond en brengt mensen dichter bij elkaar.


Brussel spreekt veel talen

Brussel spreekt veel talen

We bouwen mee aan een meertalig Brussel. We ondersteunen de kennis van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken.

Brussel organiseert

Brussel organiseert

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die streeft naar een duurzaam beleid, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en inzicht.

Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC: Brussel maken we samen

Het meerjarenplan 2022-2025 brengt alle aspecten van het VGC-beleid samen. Het meerjarenplan vertaalt de beleidskeuzes van de VGC in doelstellingen en acties voor de periode 2022-2025. Voor de realisatie van deze acties worden de nodige budgetten opgenomen in het meerjarenplan.

De VGC is er voor u

De VGC richt zich met dit plan tot

  • de Nederlandstalige Brusselaars
  • iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen
  • iedereen die spontaan in contact komt met dat N-netwerk