Brussel brengt samen

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken we het samenleven in Brussel. We voeren ook de strijd tegen armoede op.

vergaderende mensen in de Bottelarij
© Lander Loeckx

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars

Brussel is een co-city, een stad die we samen maken. Samen met Brusselaars en hun organisaties. Daarvoor experimenteren we met nieuwe vormen van inspraak, rekening houdend met de diversiteit van de stad.

Illustratie media

We versterken het samenleven in superdiversiteit

Brussel is een labo voor superdiversiteit. De VGC stimuleert de gesubsidieerde organisaties om die diversiteit beter te weerspiegelen in hun werking. Inclusie, gelijke kansen en sociale mobiliteit zijn daarin sleutelbegrippen. We werken voortdurend aan een toegankelijk N-aanbod waarin Brusselaars zich herkennen. We spreken iedereen aan met heldere communicatie. Doelgroepen die we minder gemakkelijk bereiken, zoeken we op met brugfiguren en andere acties.

puber op trap

Het N-aanbod spreekt gezinnen in armoede aan

Samen met mensen in armoede werken we aan toegang tot sociale grondrechten en aan  vrijetijdsparticipatie. We bouwen Paspartoe verder uit op basis van de noden. We streven naar laagdrempelige ontmoetingsplekken in de buurt.