Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Kinderen moeten kunnen bewegen in de stad. Spelen, sporten, samen rondhangen: het is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ze hebben recht op hun deel van de openbare ruimte. We maken van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad.

Kinderen spelen aan Brussel-centrum Tour&Taxis
© Sophie Nuytten

Kinderen en jongeren krijgen speel- en experimenteerruimte in de stad

De stad wordt een speelterrein, een plek voor geborgenheid, experiment én avontuur. Daarom investeert de VGC in infrastructuur, maar ook in mensen, ideeën en samenwerking. We zorgen voor meer kinderopvang en preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Onze brede scholen halen de buurt binnen op school en de kinderen binnen in de stad.

Kinderen op step en op schaatsen

Kinderen en jongeren krijgen een stem in de stad

Dialoog met kinderen en jongeren is een rode draad in het beleid van de VGC. We gaan op zoek naar de stem van kinderen en jongeren die te weinig gehoord worden. In een permanente dialoog maken zij mee het beleid, samen met hun organisaties en de VGC-jeugdraad, als volwaardige medeburgers. Jongeren schrijven het toekomstverhaal van Brussel als ze er zelf hun schouders onder zetten. Ook voor studenten is Brussel een stad die bruist van de mogelijkheden.

© Lies Engelen

Kwetsbare kinderen en jongeren krijgen extra aandacht

De VGC bouwt bruggen tussen welzijn, onderwijs, gezin en jeugd. Dat moet de drempel verlagen van kinderopvang, gezinsondersteuning, vrijetijds- en vakantieactiviteiten.