Brussel koestert talent

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen.

© Lander Loeckx

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen

Kinderen en jongeren in Brussel hebben recht op vlot toegankelijk en inclusief onderwijs. De VGC werkt samen met verschillende partners om alle leerlingen in Nederlandstalige scholen brede leerkansen te bieden. Maar leren mag niet stoppen na de schooltijd. De VGC stimuleert leren ook buiten de schoolmuren.

beker n-Brussel

De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang leren

De VGC ondersteunt scholen en leerkrachten in hun professionele ontwikkeling: taalonderwijs Nederlands, meertaligheid, wetenschap en technologie, ouderbetrokkenheid, armoedebeleid, diversiteit, gelijke kansen en talenten. We bouwen en verbouwen scholen om te beantwoorden aan de vraag naar extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Buiten de scholen ondersteunen we Brusselaars om hun talent ook te ontwikkelen in hun werk, als vrijwilliger en in hun vrije tijd.

Elsene-VUB
© Sophie Nuytten

De VGC focust op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen

De VGC streeft naar gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen, ook voor kinderen met extra zorgnoden, voor volwassenen en voor kansengroepen. In het N-netwerk trekken we talent aan dat we voortdurend blijven vormen en opleiden.