Brussel organiseert

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die streeft naar een duurzaam beleid, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en inzicht.

Gevebord
© Cedric Michiels

De VGC is een wendbare en samenwerkende organisatie

De VGC is een moderne organisatie die meegaat met een stad in verandering. In de hele organisatie delen we onze expertise gul met elkaar en werken we samen aan verbeterpunten en kwaliteit. Het einddoel is kwaliteitsservice aan de Brusselaar. Daar werken al onze medewerkers graag en volop aan mee. Ons personeelsbeleid is de hefboom voor het werkgeluk van onze medewerkers. En dus voor prima dienstverlening.

gevel administratiehuis

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de toetssteen van ons beleid

De VGC voert een beleid voor een leefbare en duurzame stad. Daarin nemen we zelf een voorbeeldrol op: ook in onze eigen gebouwen staat duurzaamheid voorop. Met multi-inzetbare ruimtes, energiezuinig en toegankelijk voor iedereen. In ons aankoopbeleid hebben we aandacht voor duurzaamheid en voor lokale en sociale economie.

Illustratie budget

De VGC zorgt voor betrouwbaar financieel beheer en inzicht

Ook dit meerjarenplan toont dat we voor ons beleid denken op langere termijn. Dat meerjarige beleid onderbouwen we met cijfers en inzicht in die cijfers. Technologie en administratieve vereenvoudiging ondersteunen de transparantie, de inspraak en het goed bestuur van de VGC.