Brussel spreekt veel talen

Iedereen is welkom in het gastvrije netwerk van Nederlandstalige organisaties en initiatieven in Brussel. We ondersteunen de kennis van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken en we bouwen mee aan een meertalig Brussel door meertalige taalontwikkeling te ondersteunen.

Illustratie Nederlands in Brussel

We bouwen mee aan een meertalig Brussel

In Brussel worden meer dan honderd verschillende talen gesproken. De VGC werkt mee aan Brussel als een meertalige stad die positief omgaat met al die talen. We begeleiden diensten en organisaties uit het N-netwerk om Nederlandstalige dienstverlening aan te bieden. We ondersteunen de meertalige taalontwikkeling van Brusselaars.

Staycation-Dichters Van Wacht
© Kenzo Van Cotthem

We versterken de groeikansen van alle Brusselaars door de kennis van het Nederlands te ondersteunen

Nederlands spreken is een extra troef in Brussel. Daarom werkt de VGC drempels weg en creëren we kansen voor iedereen die in Brussel Nederlands wil leren. Met taalstimulerende activiteiten op maat van verschillende doelgroepen.

Illustratie koffie

Meertalige taalontwikkeling krijgt extra aandacht

Leerkrachten en begeleiders van kinderen krijgen vorming en materialen over omgaan met meertaligheid in en buiten de school. En we zorgen dat ook ouders de nodige informatie of ondersteuning krijgen voor hun meertalige kinderen.