Brussel verbindt

Brussel is een bruisende stad waar mensen zich verbonden voelen met elkaar. We brengen Brusselaars samen in hun buurt, ook ouderen. Ons cultuuraanbod is tegelijk nabij en kosmopolitisch.

N-Brussel in 2022: Muziek verbindt jong en oud

Op 8 maart 2022 nemen meer dan 800 kinderen deel aan SING 4.0: een interactief klassiek concert. Het Belgian National Orchestra speelt bekende symfonische muziek in Bozar. Als voorbereiding volgen de derde en vierde leerjaren workshops en lessen body percussion, begeleid door Jeugd en Muziek Brussel. Uniek dit jaar is dat bewoners van zorginstellingen en woonzorgcentra in Brussel en Vlaanderen ook mee kunnen genieten via een livestream.

Deze voorstelling kadert in de scholenwerking van N22, het netwerk van de 22 gemeenschapscentra. In samenwerking met Jeugd en Muziek Brussel, Cultuurconnect, Bozar, Belgian National Orchestra en Jeunesse Musicales de Bruxelles

Bekijk de video 'Dit was N-Brussel in 2022'.

Sint-Lambrechts-Woluwe-Georges Henripark-Print
© Sophie Nuytten

Brussel is een bruisende stad waar mensen zich verbonden voelen met elkaar

Mensen die zich engageren of vrijwilligerswerk doen, voelen zich gelukkiger. De VGC ondersteunt initiatieven die Brusselaars met elkaar verbinden. In de buurt, in het verenigingsleven én online.

Illustratie dansers

We brengen Brusselaars samen in hun buurt, ook ouderen

De VGC wil dat jongeren én ouderen graag en gelukkig in de stad wonen. Daarom verlagen we de drempels voor cultuur en sport, investeren we in duurzame stadsvernieuwing en subsidiëren we wijkwerkingen.

Mensen in hal van GC Nohva
© GC Nohva

We werken aan een kosmopolitisch aanbod van cultuur, kunst en erfgoed

De VGC wil zoveel mogelijk Brusselaars toegang geven tot diverse vormen van kunst, cultuur en erfgoed. Het is belangrijk dat Brusselaars zich thuis voelen in gastvrije gemeenschapscentra, lokale dienstencentra en bibliotheken. Ook daar kunnen ze mee vorm geven aan hun stad. We investeren verder in de infrastructuur van de gemeenschapscentra en bouwen die zoveel mogelijk uit tot plekken met verschillende functies. Startende kunstenaars, muzikanten en collectieven bieden we kansen om te innoveren, en we investeren mee in tijdelijke én duurzame ruimte voor artistieke productie en cultuur.

Acties die verbinden

  • Brusselaars samenbrengen – Vooral in de zomer brengen we Brusselaars samen in de openbare ruimte.
  • Digitaal ontmoeten – We stimuleren digitale ontmoeting en vrijetijdsbeleving om de toekomsttoets te doorstaan.
  • Drempels verlagen – We verlagen de drempels voor ouderen in cultuur en sport. Dat doen we onder andere met de vrijetijdspas Paspartoe.
  • Kansen voor kunstenaars – We bieden startende kunstenaars, muzikanten en collectieven kansen om te innoveren.
  • Ontmoetingsruimte in gemeenschapscentra – In de gemeenschapscentra ontmoeten Brusselaars elkaar, slaan ze de handen in elkaar en krijgen ze ruimte om activiteiten op te zetten.
  • Groen en blauw netwerk – Met een reeks initiatieven rond leefomgeving en stadslandbouw realiseren we samen met verschillende partners een groen en blauw netwerk in Brussel.

Voor een volledig overzicht van de acties kunt u terecht in het meerjarenplan. Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan.