Strategisch meerjarenplan

VGC presenteert meerjarenplan 2021-2025: Brussel maken we samen

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) presenteert op 11 december 2020 voor het eerst een strategisch meerjarenplan. Dat ambitieuze plan brengt alle aspecten van het VGC-beleid samen. Het plan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de komende jaren.
De VGC ging hiervoor samen met de Brusselaars aan de slag en gooide de deuren open voor iedereen die wilde meedenken over antwoorden op de Brusselse uitdagingen van vandaag en morgen. Honderden Brusselaars, organisaties en instellingen uit het N-netwerk en medewerkers van de VGC-administratie reikten ideeën en aanbevelingen aan.  
Heel wat aanbevelingen uit het participatietraject Stadspiratie, uit de uitgebreide Ronde van Brussel voor schoolteams en vanuit de adviesraden vindt u als concrete actie terug in dit meerjarenplan. De aanbevelingen uit Stadspiratie en de Ronde van Brussel herkent u aan een specifiek logo.

167 beleidsacties voor de komende 5 jaar

Met 167 beleidsacties wil de VGC een antwoord bieden op die uitdagingen. Zeven grote beleidsdoelstellingen drukken de beleidsambities van het VGC-College voor Brussel uit:

 1. Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen.
 2. Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad.
 3. We bouwen mee aan een meertalig Brussel.
 4. We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij het vormgeven van ons beleid en aanbod.
 5. Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. 
 6. Brussel zorgt en beweegt.
 7. De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid.

Die 7 beleidsdoelstellingen zijn vertaald in 33 concretere actieplannen en 167 acties.

Foto van petanquespelers in een park
© Sophie Nuytten

De VGC is er voor u: de Brusselaar

De VGC richt zich tot

 • de Nederlandstalige Brusselaars
 • iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen
 • iedereen die spontaan in contact komt met dat N-netwerk
   
foto van ballonnen en spelende kinderen in een park
© Sophie Nuytten

Het meerjarenplan is dynamisch

Het meerjarenplan is een dynamisch plan. We gaan de komende jaren bijvoorbeeld verder aan de slag met de ideeën van Stadspiratie en de Ronde van Brussel, we zetten nieuwe participatietrajecten op en werken nauw samen met de adviesraden. Zo blijven we het plan verfijnen en concretiseren.


Van meerjarenplan naar meerjarenbegroting

Het strategisch meerjarenplan vormt een cruciale stap in de omschakeling die de VGC de komende jaren maakt op het vlak van strategische planning en financieel beheer. Vanaf 2022 wordt het juridisch en technisch ook mogelijk om de acties en de actieplannen in het meerjarenplan direct te koppelen aan de begroting.