Strategisch meerjarenplan

VGC presenteert meerjarenplan 2021-2025: Brussel maken we samen

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) presenteert voor het eerst een strategisch meerjarenplan. Dat ambitieuze plan brengt alle aspecten van het VGC-beleid samen. Het plan vertaalt de beleidskeuzes in concrete doelstellingen en acties voor de komende jaren.

De VGC is er voor u

De VGC richt zich met dit plan tot

  • de Nederlandstalige Brusselaars
  • iedereen die zich aangesproken voelt door het Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen
  • iedereen die spontaan in contact komt met dat N-netwerk

Doelstellingen

Brussel koestert talent
© Lander Loeckx

Brussel koestert talent

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen.
Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte
Jette-Boudewijnpark
© Sophie Nuytten

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad. Kinderen en jongeren krijgen er ruimte en een eigen stem. Kinderen in een kwetsbare situatie verdienen extra aandacht.
Brussel spreekt veel talen
© Sophie Nuytten

Brussel spreekt veel talen

We bouwen mee aan een meertalig Brussel. We ondersteunen de kennis van het Nederlands om de groeikansen van alle Brusselaars te versterken.

Brussel brengt samen
Brussel-Centrum-Skatepark Ursulinen
© Sophie Nuytten

Brussel brengt samen

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken we het samenleven in superdiversiteit. We voeren ook de strijd tegen armoede op.
Brussel verbindt
Sint-Gillis-Voorplein
© Sophie Nuytten

Brussel verbindt

Brussel is een bruisende stad waar mensen zich verbonden voelen met elkaar. We brengen Brusselaars samen in hun buurt, ook ouderen. Ons cultuuraanbod is tegelijk nabij en kosmopolitisch.
Brussel zorgt en beweegt
© Lander Loeckx

Brussel zorgt en beweegt

De Brusselaar is het uitgangspunt voor zorg, welzijn en gezondheid. We willen zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar brengen. En we willen mensen aan het sporten krijgen, want sporten is gezond en brengt mensen dichter bij elkaar.


Brussel organiseert
Brussel-Auguste Ortsstraat
© Sophie Nuytten

Brussel organiseert

De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die streeft naar een duurzaam beleid, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en inzicht.