Tekstalternatief organogram

Er worden drie niveaus onderscheiden binnen de VGC-administratie:

 • Strategie & algemeen management
 • Managementondersteuning
 • Beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie

De leidend ambtenaar staat in voor het aansturen van de VGC-administratie op het gebied van strategie & algemeen management. De Diensten Leidend Ambtenaar, Stedelijk Beleid,  Communicatie, ICT en Media en Facilitair beheer vallen onder de leidend ambtenaar.

Onder het niveau van managementondersteuning vallen de drie ondersteunende directies:

 • Directie Financiën, Begroting en Aankoop (FBA)
 • Directie Personeel en HRM (PERS)
 • Directie Gebouwen en Patrimonium (GP)

Onder het niveau van het beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie worden drie algemene beleidsdirecties onderscheiden:

 • Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport (CJS)
 • Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin (WGG)
 • Algemene directie Onderwijs en Vorming (OV)

De entiteiten ressorteren elk onder een algemene beleidsdirectie en staan mee in voor deze beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie:

 • Entiteit Gemeenschapscentra (GC) (ADCJS)
 • Entiteit Onderwijscentrum Brussel (OCB) (ADOV)
 • Entiteit Gezin (GEZ) (ADWGG)