Woonzorg en ouderenwelzijn

Samen met haar partners werkt de VGC aan een kwaliteitsvol informatie- en dienstverleningsaanbod voor ouderen in Brussel. Actieve participatie van senioren aan de maatschappij staat daarbij voorop. Verder werkt de VGC ook aan instrumenten om ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Waar dat nodig is, maakt de VGC werk van residentiële opvang en zorg. De VGC heeft bijzondere aandacht voor professionele en kwaliteitsvolle thuisondersteuning in Brussel. Daarvoor doet ze een beroep op de erkende diensten voor gezinszorg. Via lokale dienstencentra creëert de VGC een kwaliteitsvol en laagdrempelig aanbod voor alle mogelijke gebruikers uit de buurt.

Lokale dienstencentra

In Brussel zijn 19 lokale dienstencentra actief. De VGC subsidieert de personeelskosten van de centrumleider en een gedeelte van de werkingskosten.
Een lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats van en voor personen met een beginnende zorgbehoefte. Het is een trefpunt waar zorgbehoevenden uit de buurt terechtkunnen voor informatie, advies en vorming. Zo zijn bijvoorbeeld alle senioren er welkom, vooral zij die nood hebben aan wat extra zorg.
Het doel is dat de bezoekers zelfredzaam blijven en dat ze hun plaats in de lokale gemeenschap verwerven of behouden.