n Brussel - naar homepage

Werken bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie

EVC-procedure binnen de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert examens in verband met elders verworven competenties (EVC).

Elders Verworven Competenties (EVC)

Wil je graag werken bij de overheid maar beschik je niet over het vereiste diploma om op niveau A, B of C te kandideren? Dan kan je deelnemen via Elders Verworven Competenties (EVC). EVC-proeven testen je kennis, vaardigheden en attitudes op een bepaald niveau onafhankelijk van de context waarin je die verwierf.

Wil je graag een EVC-attest behalen? Schrijf je dan in via onderstaande link op niveau A, B of C tot en met dinsdag 6 maart 2018.

Wil je graag meer informatie over EVC en de proeven, bekijk dan onderstaand document.

Heb je nog vragen, contacteer Lin Thimpont op het nummer 02 563 07 29 of via jobs.vgc@vgc.be

Linken naar het kandidaatstellingsformulier:

Reageren tot en met: 
06 maart 2018

Functiespecifieke examens bij de VGC

Op zoek naar een vaste job bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie? Momenteel organiseert de VGC een functiespecifiek aanwervingsexamen.
Als overheidsadministratie kan de VGC functies enkel vast invullen door te rekruteren uit de aangelegde wervingsreserves. Het kan gaan om statutaire of contractuele betrekkingen.

Waarom deelnemen?
Geslaagd zijn in een aanwervingsexamen biedt volgende voordelen:

 • kans op een statutaire betrekking of contracten van onbepaalde duur;
 • als eerste aangeschreven worden bij tijdelijke vacatures.

Functiespecifieke examens bij de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert functiespecifieke aanwervingsexamens voor volgende functies:

 • Beleidsondersteuner (niveau A)
 • Teamverantwoordelijke sociaal cultureel werk en bibliotheekbeleid (niveau A)
 • Deskundige digitale communicatie (niveau B)
 • Deskundige Paspartoe en vrijetijdsparticipatie (niveau B)
 • Lokale sportclubondersteuner (niveau B)
 • Communicatieverantwoordelijke – GC De Vaartkapoen (niveau B)
 • Deskundige welzijn en gezondheid (niveau B)
 • Communicatiedeskundige (niveau B)
 • Interne ondersteuner – Onderwijscentrum Brussel (niveau B)
 • Sociaal cultureel werker Citylab – GC De Pianofabriek (niveau B)
 • Zakelijk beheerder gemeenschapscentra (niveau B)
 • Sociaal-cultureel werker – GC Op-Weule (niveau B)
 • Sportanimator / zaalbeheerder (niveau C)

Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 6 maart 2018 via Jobpunt Vlaanderen (www.jobpunt.be).

Wil je graag meer informatie over de functies zelf, bekijk dan onderstaande informatiebundels. Heb je nog vragen, contacteer Lin Thimpont op het nummer 02 563 07 29 of via jobs.vgc@vgc.be.

Reageren tot en met: 
06 maart 2018

Een GECO-contract van onbepaalde duur

Voor onderstaande vacatures dient u GECO-gerechtigd te zijn. U hoeft niet aan het aanwervingsexamen deel te nemen. Meer info over werken bij de VGC.

Ondersteuner gezin

Als ondersteuner Gezin werk je samen met Nederlandstalige gezinsondersteunende organisaties
in Brussel (kinderdagverblijven, initiatieven Buitenschoolse Opvang, consultatiebureaus,
ontmoetingsplaatsen voor gezinnen met jonge kinderen,…). Je begeleidt ze bij de opmaak en
uitvoering van hun ontwikkelingsbeleid.

Niveau: 
Niveau B
Directie: 
Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - Entiteit Gezin
Contract:
GECO onbepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
28 februari 2018

Assistent - Onthaal & Administratie - Gemeenschapscentrum De Kroon

Als assistent onthaal en administratie verzorg je het onthaal in het gemeenschapscentrum. Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers in de onthaalbalie en zorgt ook voor ontmoeting en bardienst in Dkantine. Je doet ook administratieve, logistieke en andere ondersteunende taken.

Niveau: 
Niveau D
Directie: 
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - Entiteit Gemeenschapscentra
Contract:
GECO onbepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
20 maart 2018

Assistent - Onthaal & Administratie - Gemeenschapscentrum De Markten

Als assistent onthaal en administratie verzorg je het onthaal in het gemeenschapscentrum. Je bent het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Je doet ook administratieve, logistieke en andere ondersteunende taken.

Niveau: 
Niveau D
Directie: 
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - Entiteit Gemeenschapscentra
Contract:
GECO onbepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
22 februari 2018

Een tijdelijke job bij de VGC?

Hieronder vindt u onze tijdelijke vacatures.

2 Beleidsondersteuners Integratie en Inburgering

Als adjunct van de directeur lever je beleidsvoorbereidend, -uitvoerend en –evaluerend werk rond integratie en inburgering. Je gaat aan de slag in het team Etnisch-Culturele Minderheden en draagt bij tot de realisatie van het beleidsplan Integratie 2017-2020.

Directie: 
Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - Etnisch-culturele minderheden
Contract:
Contract bepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
28 februari 2018

Deskundige - Algemene Directie Onderwijs & Vorming

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende,  voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming meer specifiek voor de speelpleinwerking.

Niveau: 
Niveau B
Directie: 
Algemene directie Onderwijs en Vorming - Ondersteuning
Contract:
Contract bepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
22 februari 2018

Deskundige Communicatie, Onthaal & Publiekswerking gezocht in GC Essegem

We zoeken een gedreven communicatie- en publiekswerker om tijdelijk ons team in GC Essegem (Jette) te versterken.

 

Niveau: 
Niveau B
Directie: 
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - Entiteit Gemeenschapscentra
Contract:
Contract bepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
28 februari 2018

Externe vacature

CIBG zoekt voor de dienst Communicatie, Media en ICT van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: IT-Technician

Als IT-Technician bij de VGC sta je in voor de configuratie en het onderhoud van de pc’s, inclusief kantoorsoftware, en van de file- en printservers. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de eindgebruikers met computervragen en –problemen. Je werkt in teamverband onder leiding van een IT-Manager.

Contract:
Voltijds
Reageren tot en met: 
05 mei 2018

Vacature vroedvrouw

Vroedvrouw op zelfstandige basis ter ondersteuning en/of aanvulling van ons takenpakket:

 • Prenatale medische consultaties en opvolging uitvoeren
 • Opvolging van de arbeid thuis
 • Postnatale  begeleiding
 • Borstvoeding begeleiding
Zo snel mogelijk reageren

Cultuurbeleidscoördinator - Gemeentebestuur Vorst

De Gemeente Vorst is op zoek naar een nieuwe cultuurbeleidscoördinator voor het stimuleren,
uitwerken, realiseren en evalueren van het gemeentelijk Nederlandstalig cultuurbeleid.
Hiervoor werkt hij/zij/x in nauw overleg samen met de beleidsverantwoordelijken, het culturele werkveld, de inwoners en de lokale en bovenlokale verenigingen. De coördinator is ook verantwoordelijk voor de opvolging van de gemeentelijke subsidies aan Nederlandstalige
verenigingen. In 2019 houdt de coördinator ten slotte samen met de vaste partners en
stakeholders de pen vast van het nieuwe gemeentelijke cultuurbeleidsplan 2020-2025.
 
Niveau: 
Niveau A
Contract:
Contract onbepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
28 februari 2018

Animatie/administratie verantwoordelijke LDC COSMOS (GECO)

Voor deze vacature is vzw Cosmos op zoek naar een getalenteerde medewerker op voltijdse basis, die in een dynamische equipe van een 25-tal medewerkers onder meer volgende taken op zich zal nemen: Animatie + Administratie
 
 
Niveau: 
Niveau B
Contract:
Voltijds
Reageren tot en met: 
22 februari 2018

Dienstcentrum De Rotonde is op zoek naar een stafmedewerker

Als stafmedewerker sta je onder andere in voor het organiseren van recreatieve, vormende en informatieve activiteiten. Je bent ook verantwoordelijk voor de promotie van het aanbod via diverse kanalen en organiseert activeiten in samenwerking met vrijwilligers. Meer informatie vind je terug in onderstaande vacaturebericht.

 

Niveau: 
Niveau B
Contract:
Contract onbepaalde duur
Deeltijds
Reageren tot en met: 
24 februari 2018

Stages

Stagiair(e) communicatie voor de 22 Brusselse gemeenschapscentra

Jij komt terecht bij de entiteit gemeenschapscentra, die de 22 centra centraal ondersteunt. Twee communicatiecollega's ondersteunen je bij je taken. Je denkt mee na over een zinvolle invulling van de contentstrategie en zorgt ervoor dat die op de gepaste kanalen verschijnt. Van diepgaandere artikels voor de site tot catchy socialemediaposts. Je verzamelt info, selecteert en bewerkt. Je schrijft (korte) teksten, zoekt naar videofragmenten en optimaliseert afbeeldingen.

Directie: 
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - Entiteit Gemeenschapscentra
Reageren tot en met: 
28 februari 2018

Solliciteren bij de VGC

Spontaan solliciteren?

Vul het sollicitatieformulier in. U kunt het ook aanvragen per mail of per post.

Wat bieden wij u?

- Een mooi loonpakket
- 35 vakantiedagen
- Maaltijdcheques
- Gratis woon-werkverkeer
- Hospitalisatieverzekering
- Ruime vormingsmogelijkheden.

Heeft u niet het geschikte diploma, wel de juiste competenties? Voor de VGC zijn gelijke kansen belangrijk.

Spontaan solliciteren?

Meer info over de VGC als werkgever.