n Brussel - naar homepage

Werken bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vacature

De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een selectieprocedure voor twee mandaatfuncties:

Je vindt het inschrijvingsformulier op www.jobpunt.be/vacatures. Hier vind je ook de brochure met meer informatie over deze mandaatfunctie en de selectieprocedure.

Deskundige-coördinator Communicatie, Media en ICT (mandaatfunctie)

Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen en het stroomlijnen van het VGC-beleid op het vlak van Communicatie, ICT en Media. Je ontwerpt een doelgerichte communicatiestrategie en je werkt een communicatieplan uit om de VGC-ambities voor communicatie te realiseren. Je ontwikkelt een ICT-beleid op maat van de VGC, je tekent een ICT-plan uit en je coördineert de informaticaprojecten. Je staat ook in voor de opvolging van het mediabeleid in Brussel.

Directie: 
Diensten leidend ambtenaar - Communicatie, Media en ICT

Contract:

Voltijds
Reageren tot en met: 
17 juni 2016

Directeur Gebouwen en Patrimonium (mandaatfunctie)

Je ontwikkelt en implementeert een patrimoniumbeleid voor de VGC. Je hebt hierbij uitgesproken aandacht voor principes zoals rationeel energieverbruik, duurzaamheid, toegankelijkheid en een optimaal gebruik van de infrastructuur, zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten.   Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uittekenen en het uitwerken van het VGC-investeringsbeleid.

Directie: 
Algemene directie Ondersteuning en Facility - Directie Gebouwen en Patrimonium

Contract:

Voltijds
Reageren tot en met: 
17 juni 2016

Een tijdelijke job bij de VGC?

Hieronder vindt u onze tijdelijke vacatures. Meer info over werken bij de VGC.

Adjunct van de directeur - Ingenieur/Architect

Als adjunct van de directeur-ingenieur ben je verantwoordelijk voor de gebouw- en patrimonium gerelateerde beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie).
Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen van de (algemene) directie bereikt worden, rekening houdend met het veiligheidsbeleid.
Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.

Niveau: 
Niveau A
Directie: 
Algemene directie Ondersteuning en Facility - Directie Gebouwen en Patrimonium

Contract:

Contract bepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
08 juni 2016

Deskundige Milieuzorg op school

Als deskundige (begeleider Milieuzorg Op School - MOS) zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende,  voor de operationele en inhoudelijke uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein, nl Onderwijs en Vorming , meer bepaald Milieuzorg Op School.

Je geeft professioneel advies en begeleidt scholen van het Brussels hoofdstedelijk gewest (basis en secundair onderwijs) teneinde deze scholen maximaal te ondersteunen bij het opstarten en continueren van een milieuzorgsysteem. 

Niveau: 
Niveau B
Directie: 
Algemene directie Onderwijs en Vorming - Entiteit Onderwijscentrum Brussel

Contract:

Contract bepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
12 juni 2016

Externe vacature

Projectverantwoordelijke Taalstage/Taalcoach - het Huis van het Nederlands

Het  Huis  van  het  Nederlands  Brussel  ondersteunt  de  Brusselse  Nederlandstalige  scholen  voor
volwassenenonderwijs en deeltijds onderwijs om te werken aan taalgericht vakonderwijs: onderwijs dat
maximale kansen biedt aan anderstaligen, door de taaldrempels zo laag mogelijk te houden, en zoveel
mogelijk taalleerkansen te bieden binnen de (vak-)opleiding zelf. Onze ondersteuning bestaat enerzijds
uit advies en ondersteuning bij het uitwerken van een taalbeleidsplan, en anderzijds uit coaching van
leerkrachten en docenten om dat taalbeleidsplan in de praktijk te brengen. De begeleidingen kunnen zich
zowel in het deeltijds onderwijs, het secundair volwassenenonderwijs als het hoger beroepsonderwijs
(HBO5) situeren. 

We  willen  de  opleidingen  en  stageplaatsen  ondersteunen  om  ook  tijdens  stages  te  werken  aan  de
beroepsgerichte taalontwikkeling van de cursisten. Daarvoor willen we een instrument uitwerken voor
stagebegeleiders,  stagementoren  en  cursisten,  dat  gebruik  maakt  van  bestaande  (educatieve)  ICT-
toepassingen. De werknaam van dit project is “Taal@stage”. 
 

 

Contract:

Contract bepaalde duur
Voltijds
Reageren tot en met: 
31 mei 2016

Solliciteren bij de VGC

Wilt u spontaan solliciteren bij de VGC?

Vraag het formulier aan per mail of per post

Wat bieden wij jou?

Een mooi loonpakket, 35 vakantiedagen, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer en een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.

Meer info over de VGC als werkgever.