Projets 2021

Tous les projets introduits sont évalués par un jury de Bruxellois enthousiastes et de professionels.
Le Collège de la VGC attribue une subside Bruss-it à 33 projets.

Vous pouvez découvrir ces projets prochainement à Bruxelles.

Suivez la page Facebook Stedelijk Beleid pour rester au courant des projets.

Les projets approuvés:

 • Buitenklas in de binnentuin de Basisschool Vier-Winden
 • Onzichtbaar Parcours de Brufeest-Brufête
 • 100 jaar Tuinwijken Stad Brussel du Dienst Cultuur, Nederlandstalige Aangelegenheden Stad Brussel
 • Kajakken, kunst en recyclage voor een proper en groen kanaal de Canal It Up
 • Cassonade de Cassonade
 • Activiteitenloods de Lokaal Dienstencentrum Vives
 • Een Vijverbloemenblok met eetbaar balkon de Lokaal Dienstencentrum Vives
 • Spending the Night de Damaged Goods
 • De nagel op de kop slaan! Samen naar een upgrade van een bestaande uitleendienst de De Buurtwinkel
 • Eatmosphere d' Eatmosphere
 • The extended Market d' Espacetous
 • Een groene speelplaats voor een open samenleving de Freinetschool Keerpunt Vorst
 • Een café voor Sint-Joost (Cantine Josée) de Gemeenschapscentrum Ten Noey
 • De mobiele zadenbib de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Elsene
 • Bureau van Stadsverzamelaars + Plein Open Air Museum Nieuwe Graanmarkt de Basisschool De Kleurdoos
 • Buurtpensioen samen op stap deHet Buurtpensioen
 • Dun gezaaid - Prends-en de la graine de Het Dorp
 • De ontdekkingstuin van het Kindermuseum de Het Kindermuseum
 • Mijn straat, droomstraat?! de Jardin4Vents - Vierwindentuin
 • La Karavane - inrichting van de semipublieke ruimte op de Heyvaertsite de JES
 • Word jij de eerste SDG-pioneer onder de Brusselse welzijnsorganisaties? de Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
 • Collectieve Moestuin: De Gracht de Maison Inter-Citoyenne Vivrensemble (MICV)
 • Designer in residence de Micro Marché
 • 1030 Zeisbeek de NoWayBack
 • WaterVERhalen - chercher de LOin de NoWayBack
 • Operatie welzijn de Oasis Heyvaert
 • Tuin voor iedereen de OCMW Koekelberg
 • Robotgestuurde stadstuinen de Samenwerkingsplatform D.K.O. Brussel
 • Citizen Corner Community de Leen Schelfhout
 • Food Speaks de The Foodbridge
 • Veggie = Halal de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM)
 • De tuin Dujardin de Medikuregem
 • De werfberg de Sebastiaan Willemen