© Sien Verstraeten

Projecten 2021

Alle ingezonden Bruss-it projecten werden beoordeeld door een jury van enthousiaste Brusselaars en professionals.
Het College van de VGC kende in 2021 een Bruss-it subsidie toe aan 33 projecten.

Je kan deze projecten ontdekken op verschillende plekken in Brussel.

Klik op de pijltjes om meer te lezen over het project.

Molenbos is de 2de kleuterklas van de Vier Winden Basisschool in Sint-Jans-Molenbeek. Via het project ‘Buitenklas in de binnentuin’ wil de school kinderen een diepgaandere en doorlopende natuurbeleving aanbieden.  Wekelijks op donderdag, ongeacht de weersverwachtingen, zal het Molenbos een volledige lesdag doorbrengen in een tuin van ca. 400m², die hen ter beschikking wordt gesteld door het centrum De la Salle. De kinderen zullen actief betrokken worden bij de opbouw van een moestuin, bij de onderhoudswerken passend bij het seizoen en zullen het natuurlijk materiaal en de omgeving ook gebruiken om hun leer- en ontwikkelingsprocessen te ondersteunen. In het kader van het globale vraagstuk rond de opwarming van de aarde, wil de school samen met de kinderen duurzame acties opzetten. 

Website
Mail

‘Onzichtbaar Parcours’ is een participatief project van Decoratelier i.s.m. de vzw Brufeest.
Het betreft het realiseren van een evolutief ‘onzichtbaar’ turn- en fitness parcours op de site van de 5 blokken (1000 Brussel), o.a. in samenwerking met een groep jongeren. Door minimale ingrepen in de reeds bestaande infrastructuur en het plaatsen van 1 of 2 objecten (die op het eerste zicht niet identificeerbaar zijn als fitnesstoestellen) worden er een aantal turn- en fitnessparcours ontwikkeld en gerealiseerd. Het project omvat verschillende fases (onderzoek, bevraging en ontwerp, realisatie, exploitatie) waarbij participatie telkens centraal staat.

Website Brufeest
Website Decoratelier
Facebook Decoratelier

Canal It Up wil van het kanaal en de Zenne kwalitatieve openbare ruimte maken zonder afval, met proper water en vol natuur waar men elkaar kan ontmoeten.
De vzw organiseert hiervoor kajaktochten op het kanaal, waarbij afval uit het water wordt gevist en drijvende eilanden met waterplanten onderhouden worden. Ze organiseert ook workshops voor en met jongeren, waarbij kunst wordt gemaakt met het opgeviste afval en het plasticafval wordt omgezet in andere plastic voorwerpen. Ook installeert de vzw vogelnestjes tegen de kademuren. Schoolkinderen leren de problemen van afval en slechte waterkwaliteit ervaren op het water via een programma specifiek gericht op scholen en via zero-waste workshops in de scholen. Tot slot organiseert de vzw een film-/debatavond met deskundige duiding en neemt ze filmpjes op die op een ludieke toegankelijke manier de problematiek uiteenzetten.


Facebook
Instagram

Cassonade is een gemeenschapsvormende plaats waar je iets kan eten en drinken, met als filosofie dat je voor de volgende bezoeker betaalt. Mensen die geen inkomen hebben, betalen niets. Zo creëert de vzw een solidariteitsmechanisme.
Het is een tijdelijke invulling van een gebouw in de Manchesterstraat 25 in Molenbeek dat grondig zal gerenoveerd worden in de zomer van 2022. Sinds 2021 werd het gelijkvloers opengesteld voor dit experiment. Het project wil onderzoeken hoe een gemeenschapsrestaurant eruit zou zien waar de mensen geen klanten zijn, maar deelnemers. Een plaats waar buurtbewoners, lokale werkers, passanten van verschillende horizonten elkaar ontmoeten. Geen café voor één gemeenschap, maar voor allerlei gemeenschappen, groepen en individuen. Het project wil mensen inspireren rond vrijgevigheid, hen motiveren om deze filosofie meer in hun leven op te nemen.

Sinds 2016 wil Decoratelier in Molenbeek een broedplaats zijn voor artistiek werk en sociaal experiment. De werkplaats met atelierwerking en nachtclub groeiden uit tot een ruimte waar de jongeren uit de buurt in contact komen met diverse gemeenschappen, waaronder kunstenaars, activisten en de queer gemeenschap van kleur. Onder de noemer Spending the Night wil Decoratelier deze ‘publieke ruimte van de nacht’ verder uitbouwen. Zes Brusselse collectieven krijgen een platform voor hun unieke visie op het nachtleven. Elk evenement wordt voorafgegaan door een residentie van twee weken in een ruimte die speciaal daarvoor ingericht wordt. Een groep jongeren uit de buurt wordt aangesteld als gastheer en uitbater van zowel de club als dit atelier. Door alle betrokken partijen samen te laten beslissen over alle aspecten van de organisatie wil Decoratelier een ontmoetingsplek creëren waarin zorg en veiligheid centraal staan.

Mail
Instagram
Facebook

Het project heeft als doel om de bestaande uitleendienst te laten herleven met de input van de bewoners uit de wijk en bezoekers van de Buurtwinkel. Door verder te werken op de bestaande uitleendienst wil De Buurtwinkel niet opnieuw iets uitvinden maar verder werken aan iets dat al goed werkt: een basis uitleendienst waar mensen tijdens het onthaal bij de klusjesman terecht kunnen om iets uit te lenen. Dit zonder dat ze een account moeten maken, zonder dat ze over internet moet beschikken en zonder dat ze zich met hun auto moet verplaatsen. De uitleendienst van De Buurtwinkel doelt niet op een grote make-over maar wil juist blijven wat ze is: een laagdrempelige uitleendienst voor bewoners die het vaak niet breed hebben. De Buurtwinkel wil de uitleendienst bekender maken en het aanbod van materiaal uitbreiden.

De cultuurbeleidscoördinatoren van het Brussels gewest trekken samen met Visit Brussels het “100 jaar tuinwijken” project, dat plaatsvindt in de 19 Brusselse gemeenten. De tuinwijken, de context, de drijfveren van weleer, de verhalen, wil men op een participatieve manier vertalen naar en met de huidige tuinwijkbewoner, de buren, de Brusselaar, de tuinwijkfanaat.
In dit project wordt er lokaal op maat gewerkt met een bovenlokale uitstraling. Een participatief traject met de inwoners geeft vorm en inhoud, lokaal en bovenlokaal.
De Bruss-it subsidie wordt aangewend voor volgende projecten in de vier tuinwijken op het grondgebied van stad Brussel (Verregat in Laken, Wannecouter in Mutsaard, Mariëndaal in Neder-over-Heembeek en Cité Paroisse in Haren): een portrettenexpo, de droom-/conversatiebank, eco-tuinworkshops en het sjabloonatelier. Voor dit alles wordt een blijvende verwijzing in iedere tuinwijk gecreëerd en wordt er gezorgd voor een digitale toegang en archivering.

Eatmosphere wil een non-profit pop-up keuken starten die voornamelijk beheerd wordt door vrijwilligers. Het project wil mensen aanmoedigen en inspireren om deel te nemen aan activiteiten en de vrijwilligers de mogelijkheid bieden om te leren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen, een project kunnen ontwikkelen en effectief in een team van mensen kunnen samenwerken.
Het project gaat over diverse eetculturen en dus verschillende nationaliteiten. Door mensen samen te brengen rond betaalbare, seizoensgebonden, plantaardige voedingsmiddelen, wil het project een gezond en duurzaam leven, de principes van vrijwilligerswerk, sociale cohesie, inclusie en tolerantie bevorderen en inspireren.
Er wordt gekookt met korte-keten seizoensproducten en zowel lokale boeren als lokale chefs worden betrokken. Eatmosphere kiest ervoor om met de kinderen in de keuken aan de slag te gaan: via de kinderen willen ze ook de ouders bereiken.

Elke laatste zaterdag van de maand organiseert Espacetous in de Gare Maritime de Bildy Market. Je vindt er lokale producten gemaakt door de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek en Laken, voedingsmiddelen van lokale boerderijen aan democratische prijzen en een praatcafé met hapjes en drankjes.
De bedoeling is dat deze markt met al wat er verkocht, gedeeld en uitgewisseld wordt, het stedelijk weefsel helpt in de transitie naar een betere toekomst op sociaal en ecologisch vlak.
Het idee van de markt is ook om via kunst (een concert, een voordracht, een workshop, interactieve performances...) elkaar beter te leren kennen.
Het project wordt opgezet met lokale organisaties, actoren en bewoners en wil een inclusief en bottom-up co-creatief netwerk installeren met solidariteit als uitgangspunt.

Facebookpagina van het project
Facebookpagina van Espacetous

De speelplaats van de Keerpuntschool in Vorst bestaat momenteel uit betontegels met aan de randen niet onderhouden verwilderd groen. De ambitie is om deze speelplaats een nieuw gezicht te geven en om te vormen van een ‘betonnen’ speelplaats tot een groene leer- en leefomgeving. Het project omvat zowel het ontwerp als een voorstel tot uitvoering. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leerlingen, ouders en de eigenaar van de school. Er wordt gedacht aan algemene vergroening, een moestuin i.s.m. de buurt, ontharding, groene speelruimte, klimaatvriendelijke ingrepen, blotevoetenpad,... De school wil de speelplaats ook openstellen voor buurtbewoners en hun kinderen.
De school zal dit project realiseren in samenwerking met ‘Natuur en Milieu’ en GoodPlanet.

Met dit project wil GC Ten Noey tegemoetkomen aan de verzuchting naar een fijne ontmoetingsplek zonder al te veel verplichtingen of regels, iets wat leeft bij verschillende bewoners van Sint-Joost-ten-Node. Een vrijplaats, waar men ook iets kan eten en drinken, die niet door één persoon of één groep wordt geleid, maar die in gedeeld gebruik plaats biedt aan een breed scala aan activiteiten. Of een plek die zin geeft om zelf initiatief te nemen. Ontmoetingsplek 'Cantine Josée' opende van februari tot april 2022 zijn deuren in Sint-Joost-ten-Node. Cantine Josée is een project van Gemeenschapscentrum Ten Noey samen met verschillende lokale partners en heel wat vrijwilligers.

Bekijk hier de reportage in Bruzz

Website project
Facebook project
Website GC Ten Noey
Facebook GC Ten Noey

Brede School Buiten de Lijntjes grijpt de heraanleg van de Nieuwe Graanmarkt (voorzien in 2023) aan om extra banden te smeden met de omliggende scholen, organisaties en partners: Basisschool De Kleurdoos, Atheneum Brussel, Basisschool Sint-Joris, Globe Aroma, Femma Les Mam's de L'Espoir, Erasmushogeschool Ritcs, GC De Markten, Bronks en Jeugdhuis Chicago.
Samen met hen wil de brede school het huidige plein op een artistieke en ludieke manier onderzoeken, om van daaruit verder te dromen over het toekomstig plein en aanbevelingen te doen naar de stad Brussel. Hiervoor gaat ze in zee met Lilith & Mo vzw en haar artistieke installatie 'De Poëtheek', een methodologie waarin de publieke ruimte, participatie en gemeenschapsvorming een belangrijke rol spelen. Lilith & Mo vzw gaat voor het participatief artistieke luik van dit project een samenwerking aan met het Ritcs via de opleiding Educatieve Master in de Kunsten. Voor het sociale luik en om duurzaamheid te garanderen, wordt dit project ook begeleid door een derdejaars student Sociaal Werk van de Erasmushogeschool Brussel, waarbij de focus ligt op de verdere verwerking van de bevindingen van de buurtbewoners en het bestendigen van partnerschappen rond het plein.

Het BuurtPensioen zet burenhulpnetwerken in Brussel op en begeleidt ze. Hiermee streeft het BuurtPensioen verschillende doelstellingen na: verbinden van mensen en bevorderen van de sociale cohesie in de wijk, creëren van een netwerk voor kwetsbare personen (hoofdzakelijk ouderen) zonder of met een klein persoonlijk netwerk (strijd tegen eenzaamheid), stimuleren van het onderlinge kleine helpen, aanboren van de talenten van eenieder en versterken van mensen in hun autonomie. De primaire doelgroep zijn kwetsbare ouderen en de netwerken zijn intergenerationeel en multicultureel. Vanuit heel wat deelnemers is er een sterke vraag om meer in te zetten op samen buitenkomen, samen wandelen en het groen ontdekken in de stad. Een aantal deelnemers zou graag voor anderen gidsen.
Het BuurtPensioen wil dit alles organiseren op een manier waarbij ook de meest kwetsbaren overtuigd worden om deel te nemen, verspreid over de verschillende antennes van het BuurtPensioen. Het streefdoel: minstens 40 wandelingen in de parken en bossen, picknicks, geleide wandelingen in wijken en rondritten met de tuctuc voor mindermobiele personen in Brusselse wijken.

Mail
Website
Facebook

Het Dorp wil een deel van de buitenruimte van het buurthuis Dailly (Schaarbeek) bestemmen voor de aanleg van een moestuin. Het doel van het project is een sociale band creëren, waarden overbrengen die verband houden met de natuur, een groep mensen vormen en de tuin door deze groep laten beheren. Het project wordt bekend gemaakt met posters in de buurt en via sociale netwerken. Er zullen ook animaties georganiseerd worden tijdens feesten in de buurt. Verschillende bijeenkomsten zullen worden georganiseerd om de mensen te betrekken bij dit project en om belangrijke aspecten bij het opzetten van de moestuin te bespreken (begroting, soort gewassen, technieken, waterbeheer en organisatie). Daarna worden de specifieke taken toegewezen met het oog op de organisatie van de projecten. Er zullen verschillende workshops worden georganiseerd om mensen samen te brengen en elkaar te ontmoeten, alsook een begin- en eindfeest.

Het Kindermuseum wil de verbinding maken met het naburige Jadotpark en met de buurt, door in de eigen tuin een intergenerationele educatieve ontdekkingstuin aan te leggen. De tuin wordt gedeeld door het team en de bezoekers van het museum, de bezoekers van het Jadotpark, de buurtbewoners en andere (o.a. duurzaamheids-/eco-)organisaties uit Elsene.
In de tuin kan worden gespeeld, gebouwd en getuinierd. Er is ook plaats voor optredens (theater en muziek). Het Kindermuseum beoogt activiteiten en evenementen die interessant zijn voor alle leeftijden. De meubels en objecten in de tuin worden gemaakt met duurzaam en/of gerecycleerd hout en andere gerecycleerde producten. De kruiden uit de kruidentuin kunnen worden ingezet in de kookateliers van het Kindermuseum.

Website
Facebook
Instagram
Linkedin

De Vierwindenstraat staat symbool voor vele straten in Sint-Jans-Molenbeek: er is weinig groene ruimte en geen plaats voor de fiets. In ‘Mijn straat, droomstraat?!’ hertekenen kinderen uit de buurt van de Vierwindentuin hun straat tijdens een 5-daags atelier. Het atelier start met een korte workshop fotografie, waarna de kinderen de straat opgaan om zelf op foto vast te leggen wat, in hun ogen, de straat lelijk en/of onveilig maakt. Nadien hertekenen de kinderen letterlijk de realiteit samen met een illustrator om zo de ideale straat vorm te geven. Ook bedenken ze samen met een journalist slogans die buren kunnen stimuleren om samen hun ideale straat vorm te geven.
Tot slot dragen de kinderen zelf al een steentje bij tot het vergroenen van de straat door samen met de vrijwilligers van de Vierwindentuin een opruimactie te organiseren en zaadbommen te verspreiden in de bloemenbakken en -perken in de straat. Na afloop van het atelier worden de foto’s, gecontrasteerd met de tekeningen en slogans, voorgesteld in de Vierwindentuin voor klasgenootjes, familie, vrienden, buren en gemeenteraadsleden om niet alleen te sensibiliseren maar ook op te roepen tot actie.

JES installeert zich in de zomer van 2022 op de site van Circularium in Anderlecht. Via modulaire units van het WoonBoxsysteem van SAAMO Brussel kan JES er haar nieuwe antenne uitbouwen. In die antenne zijn zowel straathoekwerkers als medewerkers van het team opleidingen actief.
De Heyvaertparking is een semipublieke ruimte op de site die JES en SAAMO mogen invullen naar wens. Doel van het project is om deze semipublieke ruimte en de muren aan weerszijden in te richten via een participatief traject samen met jongeren, buurtbewoners en andere partners. JES wil zo een betere sociale cohesie creëren, buurtbewoners hun buurt op een andere manier leren ontdekken en het uitzicht in de industriële Heyvaertbuurt opfleuren met de kleurrijke muur.
Naast de nieuwe lokalen beschikt JES ook over twee caravans die eerder al dienst deden als werkplek en om jongeren te ontvangen. Deze caravans worden gerenoveerd samen met de jongeren en krijgen een frisse nieuwe look met graffiti aan de buitenkant. Op die manier wil JES dat de jongeren zich de plek eigen maken en een plek hebben waar ze zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en zich geapprecieerd voelen.

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (WWZ) wil een SDG (Sustainable Development Goal) -pionierstraject starten voor de Brusselse Nederlandstalige sociale sector. In dit traject voorziet het Kenniscentrum WWZ begeleiding op maat van grote, middelgrote en kleine sociale organisaties in Brussel, om duurzaamheid aan de hand van het SDG-kader in de brede organisatie te implementeren, te valoriseren en te verbeteren. Het Kenniscentrum WWZ werkt samen met IDEA-consult, CIFAL en VUB/SMIT dit SDG-pionierstraject uit om gedurende twee jaar de organisaties te begeleiden. Bij een positieve evaluatie wordt de organisatie bekroond tot SDG-Pioneer en krijgt de organisatie het internationale SDG-Pioneer opleidings- en implementatie certificaat van UNITAR.
Met het Bruss-it project werkt het Kenniscentrum WWZ concrete voorbeelden van SDG-implementatie op het terrein uit zoals het voor de buurt openstellen van de tuin van het LDC Neder-Over-Heembeek en het plaatsen van verhoogde bloem- en moestuinbakken om samen met buren zonder tuin te tuinieren, en de verfraaiing van de binnenkoer van vzw Hubbie ter versterking van de buurtwerking en om de samenwerking met andere organisaties te bevorderen.

Lokaal dienstencentrum Vives wil met de bewoners van een appartementsgebouw van 100 appartementen in de Vijverwijk in Anderlecht het gesprek aangaan om aan de balustrade van hun balkon twee plantenbakken met eetbare bloemen te hangen. De kweekbakken, plantenbakken en zaden van de eetbare bloemen worden door het lokaal dienstencentrum ter beschikking gesteld. Het zaaien, wateren, verplanten, ter plaatse brengen van de bakken, ... wordt gedaan door vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum: enerzijds cliënten van het huidige dienstencentrum, anderzijds bewoners van het flatgebouw die interesse hebben om zich hiervoor te engageren.
Door te kiezen voor eetbare bloemen kunnen mensen kennismaken met de ideeën - en praktijk – van kleinschalige, ecologische stadslandbouw en -tuinbouw. Tevens kan het project bijdragen aan meer contact tussen bewoners onderling en tussen bewoners het cliënteel van het dienstencentrum, en aan de ontwikkeling van meer informele netwerken.

Lokaal Dienstencentrum Vives kocht een nieuw gebouw aan, gelegen midden in de Vijverwijk in Anderlecht. In afwachting van de grondige verbouwingswerken (vanaf zomer 2022) staat het gebouw leeg, hetgeen de mogelijkheid biedt om er allerlei activiteiten te organiseren.
Het project start met een openingsmoment waarvoor breed uitgenodigd wordt in de hele wijk. Op dat moment wordt het nieuwe dienstencentrum als toekomstproject voorgesteld. Het dienstencentrum wil enerzijds de wijkbewoners uitnodigen om samen activiteiten te ontwikkelen in het gebouw tijdens de periode dat het leeg staat, anderzijds geeft ze zelf een aanzet door een aantal activiteiten te organiseren. Deze zijn deels gericht naar de doelgroep van jonge senioren die in de wijk wonen. Een andere centrale activiteit richt zich op de hele wijk met aandacht voor gender- en leeftijdsparticipatie.

De ploegen van MICV, het medisch huis Le Noyer en hun patiënten en buurtbewoners van de Dailly-wijk in Schaarbeek vormen samen een collectief die een voortuin voor het medisch huis (die nu vaak gebruikt wordt als hangplek) wil transformeren tot een moestuin.
Het project beoogt de aanleg van een tuin met aromatische planten en bloemen waar patiënten en de buurt elkaar kunnen ontmoeten.  Daarnaast wordt ingezet op het collectieve onderhoud van de ruimte en de vergroening en verfraaiing van de wijk. Rond de moestuin zullen ook verschillende activiteiten worden georganiseerd.
Zo wil MICV de omgeving aangenamer maken en een positief effect hebben op de gezondheid van de bewoners van de wijk.

In 2021 lanceerde Micro Marché "Designer In Residence" als onderdeel van het project Récup Ton Quartier / Recup Je Wijk (RTQ/RJW), een project van tijdelijk gebruik van openbare ruimte dat MicroMarché eind 2019 is gestart in het kader van het stadsvernieuwingscontract ‘Weststation’.
In het project “Designer in Residence” wordt een aantal externe designers uit verschillende, uiteenlopende disciplines (ontwerp, bouw, kunst, onderzoek, enz.) uitgenodigd om participatief deel te nemen op het terrein van RTQ/RJW en enkele specifieke opgelegde thema's in vraag te stellen. Elk voorstel moet een deelnemende of zelfs mee-creërende dimensie hebben, door middel van open werven/bouwmomenten of workshops, en uitvoerbaar zijn met gerecycleerde, hergebruikte of afgedankte materialen.
De site is gelegen op de hoek van de Fernand Demetskaai en de Raymond Vander Bruggenlaan in Anderlecht. Het is een stukje braakliggend terrein, vooral bekend als sluikstort. Micro Marché begeleidt de genodigden tijdens hun hele project, zowel voor logistieke en praktische vragen als voor het uitwisselen van ideeën en/of gezellige ontmoetingen met lokale betrokkenen.

De missie van Opensource.Brussels (een project van vzw NoWayBack) is om het gebruik van leidingwater te verminderen voor toepassingen die deze kwaliteit niet nodig hebben. In dit project wil de organisatie in samenwerking met een Anderlechts moestuincollectief in Kuregem een oplossing uitwerken voor de opvang van regenwater voor de eigen waterbehoefte en deze van omwonenden. Zo wil Opensource.Brussels een bescheiden eerste stap zetten in een regenwaterrecuperatiesysteem en solidariteitsprincipe dat moestuinen en omwonenden over heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorbereidt op de gevolgen van de klimaatverandering.
De organisatie wil dit doen op een duurzame manier: met gerecupereerd materiaal, in overleg met de betrokkenen en door middel van sensibilisering rond de thematiek van watergebruik.

De Bûûmplanters (een project van NoWayBack vzw) willen met het project ‘1030 ZEISBEEK’ een zeisteam uitbouwen in de gemeente Schaarbeek. Zo willen ze op een aangename en actuele manier (cfr. 'maai mei niet') tegelijk sociale en ecologische meerwaarde creëren in de directe leefomgeving.
Op sociaal vlak willen ze al zeisend mensen van verschillende achtergronden op een laagdrempelige manier samenbrengen rond een gemeenschappelijk thema en engagement. Bedoeling is om al doende te leren van experts en ervaringsdeskundigen, en zo het ambacht van het zeisen terug te brengen naar Schaarbeek en de connectie te maken met het agrarisch verleden van de gemeente.
De ecologische meerwaarde in de openbare ruimte wordt gecreëerd door grasperken met een zeer beperkte biodiversiteit (beperkt aantal soorten dominante grassen) geleidelijk om te vormen naar graslanden met een grotere biodiversiteit (minder dominante grassen en meer bloemenrijke kruiden). Zo vormt zich een gunstiger habitat voor lokaal waargenomen insecten (wilde bijen, hommels, dagvlinders, zweefvliegen,...).

Operatie Welzijn is een collectief moestuinproject dat focust op eetbare planten als bron van welzijn, samenhorigheid en gemeenschap in de buurt. De moestuin bevindt zich in het Circularium in Anderlecht. Via het project wil Oasis Heyvaert deze tuin ontwikkelen en een band met de bewoners van de Heyvaertwijk creëren rond duurzaamheid en biodiversiteit.
Naast de collectieve moestuin worden er tal van activiteiten en workshops georganiseerd voor de buurtbewoners, wordt onverkocht voedsel van de markt gerecupereerd,…
Met het moestuinproject wil Oasis Heyvaert de uitwisseling van vaardigheden en ideeën mogelijk maken aan de hand van verschillende activiteiten, buren met elkaar verbinden en de rol van duurzaamheid in de gemeenschap versterken.

Het woonzorgcentrum (WZC) van het OCMW van Koekelberg, dat naast een collectieve tuin ligt, zou graag een intergenerationeel project ontwikkelen in samenwerking met een school voor kinderen met een handicap. Het WZC beschikt over één perceel in de collectieve tuin dat het wil delen met de school en buurtbewoners van naburige gebouwen.
Het project wil ook een ontmoetingsplaats zijn voor de bewoners van het WZC, de kinderen van de school en de bewoners van de wijk en zo de sociale banden bevorderen.
Tenslotte produceert het WZC via haar grote keuken veel organisch afval dat gerecycleerd zou kunnen worden door compostbakken te plaatsen.
Met de Bruss-it subsidie wil het woonzorgcentrum het nodige materiaal aankopen voor de uitrusting van het perceel.

Het project houdt de ontwikkeling in van een automatisering van een kleine tot middelgrote stadstuin met nadruk op groendaken, gevelgebonden groene wanden en verticale tuinen. Middels sensoren en schakelaars beheert een minicomputer de planten. Water, temperatuur en zonlicht worden gemeten door een minicomputer die schakelaars aanstuurt in functie van bevloeiing en ventilatie.
Het project zal maximaal gebruik maken van bestaande software, ontwikkelingen binnen domotica en bestaande expertise. SDKO werkt hiervoor samen met studenten van Erasmushogeschool Brussel.
Het project zal de concrete installaties installeren in minstens twee van de 11 academies, waarbij de installatie de aanleiding is tot een publieke ontmoetingsruimte. Elke betrokken academie verbindt zich er toe het brede publiek maximaal te laten genieten van dit vergroeningsproject.
Het project wil gebruik maken van technologische ontwikkelingen die een digitale omslag mogelijk maken, inzetten op lokale economische ontwikkeling, technologie democratiseren door het ter beschikking stellen van de technologische ontwikkeling, de korte keten versterken zowel in de praktijk en als ecosysteem, en de sociale cohesie versterken.
De buurt wordt betrokken als actieve partner bij de keuze van de implementatie, de groenten/planten die worden ingeplant en bij de verwerking van de producten en planten van de installatie.

Het burgercollectief rond het Weldoenersplein in Schaarbeek werkt samen met de buurt om gedurende één jaar een leegstaand gebouw van 1.000m² in gebruik te nemen, genaamd ‘CitizenCorner’. Hierdoor wil het collectief nieuw leven blazen in de rustige, residentiële Weldoenerswijk en het community-leven herstellen. Het project ‘Citizen Corner’ wil een open, dynamische plek zijn waar buurtbewoners welkom zijn om te organiseren, te experimenteren en elkaar te ontmoeten. ‘Citizen Corner’ opende voor het eerst zijn deuren voor de zomer van 2021 en verschillende initiatieven vonden al hun weg naar het gebouw: van meditatie en yoga tot rollerskatedisco, brocantes, cryptomeetups, boksen, dansen en theaterworkshops, table d'hôtes,.. Zo groeide er in korte tijd een zeer levendige community rond het gebouw. Met de Bruss-it subsidie wil men de ‘CitizenCorner’ in stand houden tot het einde van de periode dat men het gebouw ter beschikking heeft (1 juli 2022).

Website
Facebook

'Food speaks' wil toegang bieden tot gezonde maaltijden uit de diverse eetculturen van Brusselse gemeenschappen. Zo wil de vzw mensen, vooral moeders en jongvolwassenen, tijdens culinaire lessen leren hoe ze gezonde maaltijden uit verschillende culturele gemeenschappen kunnen bereiden, die betaalbaar zijn en een positieve impact hebben op het milieu en de economie. Naast het koken gaat het in de sessies ook over het gebruik van lokaal geproduceerde ingrediënten. Volgens Foodbridge is het weten hoe je betaalbare gezonde ingrediënten kan vinden even belangrijk als leren hoe je gezonde maaltijden kan bereiden. Foodbridge wil kansen bieden voor het opbouwen van interculturele relaties door de maaltijden gratis aan te bieden op de dagen dat er kooksessies worden gegeven. De vzw hoopt met dit project meer mensen te motiveren om gezond te koken en te eten met betaalbare en verse voedingsproducten uit Brussel.

Website
Facebook

Met Veggie=Halal wenst VOEM een platform te creëren voor mensen met verschillende achtergronden, levensbeschouwingen en generaties, die gepassioneerd zijn door vegetarische en plantaardige voeding en een ecologische levensstijl.
VOEM wil dit intergenerationele superdiverse platform verankeren door mensen samen te brengen tijdens een waaier aan activiteiten met een focus op duurzaamheid, vernieuwing en vergroening. VOEM zet in op verbinding met stadstuinen en groene plekken in Brussel en de creatie van straat- en vensterbank tuinen. Tijdens verschillende activiteiten zoals workshops, lezingen, picknicks, … leren mensen samen planten en wordt er dieper ingegaan op de kracht van kruiden en vegetarisch koken.
Wanneer het platform stevig verankerd is, wenst VOEM op latere termijn een sterke groep vrijwilligers samen te stellen die zelf het platform verder kunnen leiden. VOEM bouwt hierbij op het succes van VOEM in Gent en Antwerpen.
Met het Veggie=Halal platform is het de bedoeling om elkaar te inspireren vanuit respect voor de aarde en de vele manieren te leren kennen waarop men de aarde en de eigen gezondheid kan eren, waarbij voeding en verbinding met elkaar en de natuur de rode draad zijn.

Website
Facebook

Met dit project wil Medikuregem de bestaande dynamiek, ontstaan in 2017 met het Bruss-it wijkcompostproject, versterken en verdiepen. Medikurgem wil deze compost- en ontmoetingsplek uitbreiden met een collectieve moestuin. Door het mogelijk te maken lokaal verse groenten te kweken, wil Medikuregem deze ontmoetingsplek verduurzamen voor mensen die ook interesse hebben in tuinieren en gezonde voeding, en hoopt de vzw nog meer burgerinitiatieven te stimuleren om mee te doen.
Er worden groentebakken ter beschikking gesteld aan de bewoners. De regelmatige ontmoetingsmomenten rond de groentebakken en compostplek zullen verdergezet worden om alle buurtbewoners welkom te kunnen heten op de plek.

Website

Dit project wil speelruimte creëren in een dense, jonge en drukke buurt in Kuregem (Anderlecht). Dit wil Sebastiaan Willemen realiseren door jongeren van de buurt te betrekken in de aanleg van een evolutief speellandschap (in de vorm van een berg). Het project kadert in een activering van de publieke ruimte rond de sociale woningen op het Albertsquare.
Met de werfberg wil Sebastiaan Willemen nadenken over een nieuwe vorm van speelruimte in de stad. De locatie is een grasveld dat deel uitmaakt van de publieke ruimte rond de Miessessquare. Hij beeldt de ruimte in die tot stand komt door een langdurige en duurzame interactie tussen de plek en zijn gebruiker. Hij ziet dit als een plek met een constante potentie om te veranderen, en die altijd aanpasbaar is.