Subsidies en dienstverlening voor Onderwijs in Brussel

Dienstverlening

Onderwijscentrum Brussel
Leerkrachten lachen tijdens vorming

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en onderwijspartners om de leerkansen en resultaten van leerlingen te verhogen.
Onderwijsbibliotheek
Twee vrouwen tussen de boeken in de bibliotheek

Onderwijsbibliotheek

De Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) bevat een grote collectie leermiddelen en documentatie voor schoolteams. De Onderwijsbibliotheek staat open voor leerkrachten, SES- en zorgleerkrachten, pedagogisch begeleiders en studenten van de lerarenopleiding.
Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel
leerlingenbegeleiding

Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel

Bij het CLB kunt u terecht met vragen over gezondheidsaspecten of leermogelijkheden van een kind. Er zijn 3 CLB’s in Brussel. De VGC is schoolbestuur van het CLB N-Brussel.
Leersteuncentrum Kasterlinden
support netwerk

Leersteuncentrum Kasterlinden

Het Leersteuncentrum Kasterlinden is een samenwerking van scholen gewoon en buitengewoon onderwijs en hun partners en zet zich in voor inclusief onderwijs.
Brede School

Brede School

Werk samen met de buurt, ouders en alle mogelijk organisaties en biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen.
Communicatie met ouders versterken
ouders conversatiet

Communicatie met ouders versterken

Ontdek hoe u de communicatie met alle ouders van de kinderen van uw school kan verbeteren.
MOS - duurzame scholen, straffe scholen
kindjes in gras

MOS - duurzame scholen, straffe scholen

Maak van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving. Klop aan bij MOS Brussel voor ondersteuning op maat. Vanuit het Onderwijscentrum Brussel en in samenwerking met Leefmilieu Brussel biedt de Brusselse MOS-begeleider leerkrachten(teams) een aanbod en begeleiding rond duurzame thema’s: klimaat, outdoor learning, speelplaats vergroenen, mobiliteit, energieverbruik, afval biodiversiteit...
Jump naar werk
Meisje springt

Jump naar werk

Informeer jongeren en vergemakkelijk de overgang van school naar arbeidsmarkt. Voor leerlingen die de overstap van school naar werk zullen maken, heeft ‘Jump naar Werk’ een uitgebreid informatiepakket.
Uitleendienst

Uitleendienst

Heeft u materiaal nodig voor een activiteit op school?
Inschrijven in Brussel

Inschrijven in Brussel

Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel start hier.
Puzzel Brussel
Voordeur Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Puzzel Brussel

Puzzel Brussel is de educatieve dienst van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Alle Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen er de democratie op een speelse manier ontdekken.
BrusselDirect
Screenshot nieuwsbrief

BrusselDirect

BrusselDirect is de digitale nieuwsbrief voor straffe schoolteams van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Deze nieuwsbrief zit vol nuttige informatie, actualiteit en weetjes voor leerkrachten en directies. Schrijf je hier in.
Scholenwerking van N22
Kinderen in de rij bij Bozar

Scholenwerking van N22

De 22 gemeenschapscentra hebben gevarieerd cultuuraanbod voor de scholen met grote en kleine theater-, dans-, film-, en muziekvoorstellingen en een uitgebreide kunsteducatieve werking (workshops, tentoonstellingen, rondleidingen in musea).
perspective.brussels
meisjes zitten op een bal op het schoolplein

perspective.brussels

De Dienst Scholen van perspective.brussels volgt schooldossiers op die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de bevoegdheden van het Brussels Gewest vallen en waaraan het Gewest kan bijdragen.

Subsidies voor activiteiten op school

Klas in Actie
Jongetje filmt plasticine figuurtjes

Klas in Actie

Organiseer samen met partners en tijdens de lesuren, extra activiteiten voor leerlingen van de derde kleuterklas over het lager onderwijs tot en met de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs.
Meertaligheid op school

Meertaligheid op school

Wil je een project opzetten met als doel de meertaligheid op school te waarderen of in te zetten? Dan kom je in aanmerking voor een subsidie.
Tussenkomst in de schoolkosten van leerlingen

Tussenkomst in de schoolkosten van leerlingen

Wil je school leerlingen uit gezinnen in een kwetsbare situatie financieel steunen? Vraag een subsidie aan voor een tussenkomst in hun schoolkosten.
Stimulerende leesomgeving op school

Stimulerende leesomgeving op school

Subsidie voor leesmateriaal voor basisscholen.
Sport
sporten

Sport

Vraag subsidies aan voor de sportactiviteiten van uw school.
Kunstenaars in de klas - voor organisaties

Kunstenaars in de klas - voor organisaties

Via het initiatief Kunstenaars in de klas wil de VGC kansen geven aan kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel en kunst een plaats te geven binnen de schoolmuren en -uren.
Kunstenaars in de klas - voor individuen

Kunstenaars in de klas - voor individuen

Via het initiatief Kunstenaars in de klas wil de VGC kansen geven aan kunstenaars, kunstcollectieven en kunstinstellingen om aan de slag te gaan in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel en kunst een plaats te geven binnen de schoolmuren en -uren.

Subsidies voor na de schooluren

Binnenschoolse opvang

Binnenschoolse opvang

Organiseer voor-, naschoolse en middagopvang in uw basisschool.
Projecten en initiatieven in het DKO

Projecten en initiatieven in het DKO

Scholen uit het deeltijds kunstonderwijs kunnen subsidies aanvragen voor projecten en initiatieven die haar aanbod in Brussel in de kijker zetten en haar uitstraling naar een breed publiek bevorderen.
Speelpleinen
speelpleinen

Speelpleinen

De VGC organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.
Vakantie-initiatieven

Vakantie-initiatieven

N22 organiseert creatieve en sportieve speelweken voor kleuters, kinderen en tieners in de Brusselse gemeenschapscentra.

Subsidies voor mijn schoolgebouw

Scholen bouwen en renoveren
schoolgebouw

Scholen bouwen en renoveren

Renoveer uw huidige of bouw een nieuw schoolgebouw.
Energiezorg op school - deel 1
energiezorg klimaat

Energiezorg op school - deel 1

Investeer in warmte, isolatie, verlichting en energiemonitoring in uw school.
Energiezorg op school - deel 2

Energiezorg op school - deel 2

Investeer in zonnepanelen en een verbeterde dakconstructie voor uw school.
Infrastructuurwerken via FIX
infrastructuurwerken

Infrastructuurwerken via FIX

Op zoek naar een oplossing voor herstellingen en renovatiewerken aan uw school?
Renovatie van de schoolrefter

Renovatie van de schoolrefter

Wil je je schoolrefter renoveren? Dien dan een aanvraag in voor een subsidie zodat je leerlingen hun middagpauze kunnen spenderen in een aantrekkelijke, duurzame en gezonde ruimte.
Renovatie of herinrichting van de leraarskamer

Renovatie of herinrichting van de leraarskamer

Maak van je leraarskamer een kwaliteitsvolle, multifunctionele, brede en duurzame ontmoetingsplek waar het schoolpersoneel met plezier kan werken, overleggen of pauzeren.

Subsidies voor zij-instromers en toeleiding naar het lerarenberoep

Terugbetaling studiegeld educatieve opleiding

Terugbetaling studiegeld educatieve opleiding

Actieve personeelsleden uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel die nog een pedagogisch bekwaamheidsbewijs moeten behalen, kunnen hun inschrijfgeld in de lerarenopleiding door de VGC terugbetaald krijgen.
Subsidie voor extra opleidingstijd van zij-instromers - afrekeningen 2023-2024
Leerkracht Brussel

Subsidie voor extra opleidingstijd van zij-instromers - afrekeningen 2023-2024

Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen een subsidie aanvragen voor extra opleidingstijd voor personeelsleden die nog een pedagogisch bekwaamheidsbewijs moeten behalen en die bijgevolg recht hebben op de lerarenbonus van Vlaanderen.
Talent for teaching

Talent for teaching

Secundaire scholen kunnen een subsidie krijgen als ze hun leerlingen met lestalent uit de derde graad laten proeven van het leerkrachtenberoep.

Subsidies voor organisaties, ouders of studenten

Aanbieders
Kinderen tijdens hiphop workshop

Aanbieders

Uw organisatie wil activiteiten ontwikkelen en organiseren voor scholen.
Ouderverenigingen

Ouderverenigingen

U bent actief in een ouderorganisatie die activiteiten wil organiseren voor uw school.
Subsidie voor individuele studenten

Subsidie voor individuele studenten

U bent student en wil een activiteit of project organiseren die de band met Brussel versterkt.
Subsidie voor organisaties / studentenverenigingen

Subsidie voor organisaties / studentenverenigingen

U wilt met een groep studenten, een vereniging of organisatie een activiteit of project organiseren die de band van studenten met Brussel versterkt.
Andere subsidies
Dansende kinderen

Andere subsidies

Voor specifieke thema's zijn er andere subsidiekanalen, zowel binnen als buiten de VGC

Nederlandstalig onderwijs in de kijker

onderwijsinbrussel.be
Screenshot onderwijsinbrussel.be

onderwijsinbrussel.be

leerkrachtbxl.be
Leerkracht Brussel

leerkrachtbxl.be

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, mag excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee.  

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.
Informatie over leren voor jong en oud, formeel en informeel.