Subsidies en dienstverlening voor Onderwijs in Brussel

Dienstverlening

Onderwijscentrum Brussel
Leerkrachten lachen tijdens vorming

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en onderwijspartners om de leerkansen en resultaten van leerlingen te verhogen.
Onderwijsbibliotheek
Twee vrouwen tussen de boeken in de bibliotheek

Onderwijsbibliotheek

De Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) bevat een grote collectie leermiddelen en documentatie voor schoolteams. De Onderwijsbibliotheek staat open voor leerkrachten, SES- en zorgleerkrachten, pedagogisch begeleiders en studenten van de lerarenopleiding.
Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel
leerlingenbegeleiding

Centrum voor leerlingenbegeleiding N-Brussel

Bij het CLB kunt u terecht met vragen over gezondheidsaspecten of leermogelijkheden van een kind. Er zijn 3 CLB’s in Brussel. De VGC is schoolbestuur van het CLB N-Brussel.
Ondersteuningsnetwerk Centrum
support netwerk

Ondersteuningsnetwerk Centrum

Een ONW is een samenwerking van scholen gewoon en buitengewoon onderwijs en hun partners en zet zich in voor inclusief onderwijs.
Brede School

Brede School

Werk samen met de buurt, ouders en alle mogelijk organisaties en biedt kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen.
Communicatie met ouders versterken
ouders conversatiet

Communicatie met ouders versterken

Ontdek hoe u de communicatie met alle ouders van de kinderen van uw school kan verbeteren.
MOS - duurzame scholen, straffe scholen
kindjes in gras

MOS - duurzame scholen, straffe scholen

Maak van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving. Klop aan bij MOS Brussel voor ondersteuning op maat. Vanuit het Onderwijscentrum Brussel en in samenwerking met Leefmilieu Brussel biedt de Brusselse MOS-begeleider leerkrachten(teams) een aanbod en begeleiding rond duurzame thema’s: klimaat, outdoor learning, speelplaats vergroenen, mobiliteit, energieverbruik, afval biodiversiteit...
Jump naar werk
Meisje springt

Jump naar werk

Informeer jongeren en vergemakkelijk de overgang van school naar arbeidsmarkt. Voor leerlingen die de overstap van school naar werk zullen maken, heeft ‘Jump naar Werk’ een uitgebreid informatiepakket.
Uitleendienst

Uitleendienst

Heeft u materiaal nodig voor een activiteit op school?
Inschrijven in Brussel
Kinderen met rugzak en schriften

Inschrijven in Brussel

Inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel start hier.
Puzzel Brussel
Voordeur Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Puzzel Brussel

Puzzel Brussel is de educatieve dienst van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Alle Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen er de democratie op een speelse manier ontdekken.
BrusselDirect
Screenshot nieuwsbrief

BrusselDirect

BrusselDirect is de digitale nieuwsbrief voor straffe schoolteams van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Deze nieuwsbrief zit vol nuttige informatie, actualiteit en weetjes voor leerkrachten en directies. Schrijf je hier in.
Scholenwerking van N22
Kinderen in de rij bij Bozar

Scholenwerking van N22

De 22 gemeenschapscentra hebben gevarieerd cultuuraanbod voor de scholen met grote en kleine theater-, dans-, film-, en muziekvoorstellingen en een uitgebreide kunsteducatieve werking (workshops, tentoonstellingen, rondleidingen in musea).
perspective.brussels
meisjes zitten op een bal op het schoolplein

perspective.brussels

De Dienst Scholen van perspective.brussels volgt schooldossiers op die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de bevoegdheden van het Brussels Gewest vallen en waaraan het Gewest kan bijdragen.

Subsidies voor activiteiten op school

Subsidie voor een stimulerende leesomgeving op school
Kinderen lezen een boek
© © VGC - fotograaf Lander Loeckx

Subsidie voor een stimulerende leesomgeving op school

Met deze subsidie kunnen basis- en secundaire scholen leesmaterialen aankopen, maar ook andere materialen om van hun school een krachtige en motiverende leesomgeving te maken.
Klas in Actie
Jongetje filmt plasticine figuurtjes

Klas in Actie

Organiseer samen met partners en tijdens de lesuren, extra activiteiten voor leerlingen van de derde kleuterklas over het lager onderwijs tot en met de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs.
Sport
sporten

Sport

Vraag subsidies aan voor de sportactiviteiten van uw school.

Subsidies voor na de schooluren

Binnenschoolse opvang

Binnenschoolse opvang

Organiseer voor- en naschoolse opvang in uw basisschool.
Speelpleinen
speelpleinen

Speelpleinen

De VGC organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.
Vakantie-initiatieven

Vakantie-initiatieven

N22 organiseert creatieve en sportieve speelweken voor kleuters, kinderen en tieners in de Brusselse gemeenschapscentra.

Subsidies voor mijn schoolgebouw

Scholen bouwen en renoveren
schoolgebouw

Scholen bouwen en renoveren

Renoveer uw huidige of bouw een nieuw schoolgebouw.
Energiezorg
energiezorg klimaat

Energiezorg

Investeer in energiebesparende maatregelen in uw school.
BuitenSpel
buitenspelen

BuitenSpel

Transformeer uw speelplaats naar een creatieve uitdagende speelplaats.
Infrastructuurwerken via FIX
infrastructuurwerken

Infrastructuurwerken via FIX

Op zoek naar een oplossing voor herstellingen en renovatiewerken aan uw school?

Subsidies voor armoedebestrijding

Subsidie voor tussenkomsten in de schoolkosten van kwetsbare gezinnen
© VGC - fotograaf Julie Landrieu

Subsidie voor tussenkomsten in de schoolkosten van kwetsbare gezinnen

Basis- en secundaire scholen die leerlingen uit kwetsbare gezinnen financieel willen steunen, kunnen een subsidie voor tussenkomst in hun schoolkosten aanvragen.

Subsidies voor organisaties, ouders of studenten

Aanbieders
Kinderen tijdens hiphop workshop

Aanbieders

Uw organisatie wil activiteiten ontwikkelen en organiseren voor scholen.
Ouderverenigingen

Ouderverenigingen

U bent actief in een ouderorganisatie die activiteiten wil organiseren voor uw school.
Studenten
studenten

Studenten

U bent student en wil een activiteit of project organiseren die de band met Brussel versterkt.
Andere subsidies
Dansende kinderen

Andere subsidies

Voor specifieke thema's zijn er andere subsidiekanalen, zowel binnen als buiten de VGC

Nederlandstalig onderwijs in de kijker

onderwijsinbrussel.be
Screenshot onderwijsinbrussel.be

onderwijsinbrussel.be

leerkrachtbxl.be

leerkrachtbxl.be

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, mag excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee.  

De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel.
Informatie over leren voor jong en oud, formeel en informeel.