Subsidieloket

De VGC werkt met een digitaal subsidieloket. Via dit loket kunt u subsidies aanvragen en de stand van zaken van uw subsidiedossier volgen.

Kijk of u de aanvraag via het subsidieloket kunt indienen.

Al geregistreerd?

Registreren en inloggen

Met uw persoonlijke login heeft u toegang tot één of meer organisaties of verenigingen waarbinnen u werkzaam of geëngageerd bent.
Organisaties die voor het eerst het subsidieloket gebruiken, duiden een beheerder aan (de eindverantwoordelijke van de organisatie). De beheerder kan ook andere medewerkers toegang geven. Na controle van uw gegevens, krijgt u een activatiemail waarmee u kunt inloggen of verwijzen we u door naar de beheerder van de organisatie.
Infobundel: subsidieloket voor VGC-subsidies (pdf)
Veelgestelde vragen: subsidieloket voor VGC-subsidies (pdf)

Zoeken, aanvragen, opvolgen

Via het subsidieloket kunt u gericht zoeken naar subsidies die passen bij uw organisatie, subsidies aanvragen en opvolgen.

Op uw organisatiepagina ziet u subsidiestromen die we aan uw organisatie suggereren. Via de tab ‘subsidies zoeken’ kunt u ook zelf zoeken op basis van thema’s en sleutelwoorden of een zoekbalk. Hebt u een interessante subsidie gevonden? Lees dan de informatie na (hoe de aanvraag invullen, wanneer een verslag indienen …) en start een aanvraag.

Hebt u uw aanvraag ingediend? Dan kunt u de status  van uw dossier en na goedkeuring ook de uitbetaling opvolgen.
Infobundel: subsidieloket voor VGC-subsidies (pdf)
Veelgestelde vragen: subsidieloket voor VGC-subsidies (pdf)

Over de VGC

De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin. Ze is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ze staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij die Vlaamse Gemeenschap.

Wie zijn wij?
Contacteer ons

Ondersteuning voor individuen en organisaties

De Vlaamse Gemeenschapscommissie biedt meer dan alleen subsidies aan.
Er zijn nog heel wat andere vormen van dienstverlening.

Overzicht subsidies en dienstverlening