Gezondheid in Brussel

Samen met haar partners zet de VGC zich in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden.

Werken in de gezondheidssector

Er is veel werk in de Brusselse zorgsector! Interessant en afwisselend werk met veel menselijk contact. Je gebruikt je hoofd, hart én handen. Bovendien zijn er heel wat vacatures in de zorgsector.

Een zorgjob: ik ga ervoor.

De VGC ondersteunt de campagne Een zorgjob: ik ga ervoor. Deze campagne in Vlaanderen en Brussel wil mensen stimuleren om te kiezen voor een job in de zorgsector. Zo zorgen we voor nieuwe werknemers en garanderen we de kwaliteit van de zorgverlening in de toekomst.

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid geeft informatie  over studeren en werken in de zorgsector.

Dokteres neemt temperatuur bij een kleuter

Gezondheidszorg voor volwassenen

De Nederlandstalige partners van de VGC hebben een divers aanbod aan zorg voor volwassenen:

 • Lhiving biedt psychosociale ondersteuning aan kansarme, chronisch zieke mensen en hun gezinnen.
 • BOfort is een ontmoetingsplaats voor iedereen geraakt door kanker. U kan terecht voor een gezellige babbel, informatie en workshops.
 • TOPAZ is een dagcentrum van UZ Brussel voor personen met een levensbedreigende ziekte. Ze vinden er steun bij lotgenoten, vrijwilligers en professionele begeleiders. Er is medische en psychosociale zorg en een aanbod aan activiteiten.
 • Den Teirling is een dagactiviteitencentrum en een ontmoetingsplaats. Den Teirling is er voor personen met een chronische psychiatrische problematiek met behoefte aan dagstructurering en zorg op maat.
 • CRG (Consultatiecentrum voor Respiratoire Gezondheidszorg) spoort gratis preventief tuberculose op in Brussel.
 • Wijkgezondheidscentra bieden kwaliteitsvolle, laagdrempelige zorg aan mensen uit de buurt. U vindt er huisartsen, logopedisten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers…
  • MediKuregem is het wijkgezondheidscentrum in Kuregem, Anderlecht.
  • MediSina is het gezondheidscentrum in Schaarbeek.
  • De Brug is het wijkgezondheidscentrum in Sint-Jans-Molenbeek.
 • Medimmigrant biedt hulpverlening via telefoon en internet voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijfsstatuut in Brussel.
Man in rolstoel die geholpen word door verpleger
De sociale kaart
logo de sociale kaart

De sociale kaart

De sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel.
Interculturele bemiddeling
Foyer logo

Interculturele bemiddeling

Foyer is in Molenbeek gevestigd en houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie.
De interculturele bemiddelaars staan in voor taalbijstand, hulp aan patiënten, emotionele ondersteuning, conflictbemiddeling, pleitbezorging, ’outreach’ hulpverlening, signaleren van knelpunten en gezondheidsvoorlichting in eigen taal.
De Poolster
Logo De Poolster

De Poolster

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie,... Verder richten ze zich op kinderen met meer specifieke problemen, zoals verstandelijke beperking, ADHD, ontwikkelingsdysfasie,... Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij ons terecht voor onderzoek en therapie.

Een goede gezondheid is essentieel voor een kwaliteitsvol leven. Daarom zetten we ons in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden.