Gezondheid in Brussel

Samen met haar partners zet de VGC zich in voor een Nederlandstalige kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg.

Projecten rond gezonde levensstijl en preventie

Logo Brussel is een onderdeel van de directie Welzijn & Gezondheid dat actief werkt rond gezondheidspromotie en ziektepreventie. Wilt u mensen motiveren om gezonder te eten, meer te bewegen, te stoppen met roken, ...? Logo Brussel helpt uw organisatie op weg met specifieke projecten en methodieken. 

Gezondheidspartners van de VGC

De Nederlandstalige partners van de VGC hebben een divers aanbod aan zorg voor volwassenen:

  • TOPAZ is een dagcentrum van UZ Brussel voor personen met een levensbedreigende ziekte. Ze vinden er steun bij lotgenoten, vrijwilligers en professionele begeleiders. Er is medische en psychosociale zorg en een aanbod aan activiteiten.
  • Den Teirling is een dagactiviteitencentrum en een ontmoetingsplaats. Den Teirling is er voor personen met een chronische psychiatrische problematiek met behoefte aan dagstructurering en zorg op maat.
  • CRG (Consultatiecentrum voor Respiratoire Gezondheidszorg) spoort gratis preventief tuberculose op in Brussel.
Man in rolstoel die geholpen word door verpleger

Ik zoek een zorgorganisatie

De sociale kaart
logo de sociale kaart

De sociale kaart

De Sociale Kaart is een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening.
Interculturele bemiddeling
Foyer logo

Interculturele bemiddeling

Brusselaars kunnen in hun eigen taal bij Foyer terecht voor taalbijstand, hulp aan patiënten, emotionele ondersteuning, conflictbemiddeling, pleitbezorging, ’outreach’ hulpverlening, signaleren van knelpunten en gezondheidsvoorlichting.
Revalidatiecentrum De Poolster
Logo De Poolster

Revalidatiecentrum De Poolster

Het revalidatiecentrum 'De Poolster' onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie,... Verder richten ze zich op kinderen met een verstandelijke beperking, ADHD, ontwikkelingsdysfasie,... Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij hen terecht voor onderzoek en therapie.
Huis voor Gezondheid
Logo Huis voor Gezondheid draagt zorg in Brussel

Huis voor Gezondheid

Het Huis voor Gezondheid groepeert Nederlandstalige gezondheidsorganisaties in Brussel.
Deze vzw biedt ondersteuning aan organisaties en zorgverleners die toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden aan de Brusselaar.

Een goede gezondheid is essentieel voor een kwaliteitsvol leven. Daarom zetten we ons in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden.