Taalbeleid van de VGC

Meertaligheid in Brussel, een rijkdom. De VGC werkt in een zeer diverse, talige omgeving: in het officieel tweetalige Brussel worden veel verschillende talen gesproken. Die meertaligheid biedt kansen voor inwoners en bezoekers van de stad.

Taal centraal

  • Hoe kunnen we de taaltroeven van Brussel zo goed mogelijk benutten? En welke uitdagingen gaan hiermee gepaard?
  • Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met meertaligheid?
  • Hoe geven we het Nederlands een volwaardige plaats?

Op deze vragen wil de VGC met haar taalbeleid een gepast antwoord geven. Als Brusselse Nederlandstalige overheid wil ze kansen bieden aan zo veel mogelijk Brusselaars. Wie Nederlands kent en gebruikt, heeft een streepje voor in Brussel. Daarom wil de VGC de positie van het Nederlands versterken vanuit een open en positieve houding naar andere talen.

n-Brussel werkt samen met veel Brusselse initiatieven die kinderen en volwassenen helpen om Nederlands te leren en te oefenen.

De meertaligheid van Brussel is een rijkdom, voor bewoners en voor bezoekers. Maar het is ook een uitdaging, zeker voor Nederlandstalige organisaties.
Daarom subsidieert de VGC taalbeleidsondersteuning in verschillende domeinen.