Stedelijk beleid in Brussel

De VGC ondersteunt enthousiaste stadsmakers via de projectoproep Bruss-it. Stadsmakers zorgen voor ontmoeting en uitwisseling op publieke plekken in de stad. Zo werken ze mee aan een warme en leefbare buurt voor iedereen.

Maak kennis met de Bruss-it projecten

Verenigingen, organisaties, scholen, bewonersgroepen en burgerinitiatieven zetten projecten op rond gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte. Verken de Bruss-it projecten van 2016-2018 en van 2019  in vele buurten over heel Brussel.

Wil je zelf iets organiseren?

Bruss-it projectoproep

Wil je graag zelf een project op poten zetten voor je buurt of de stad? Dan kan je subsidies vragen via Bruss-it, de projectoproep rond gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte. Hou de website en Facebookpagina van Stedelijk Beleid in de gaten voor de volgende projectoproep van Bruss-it.

Uitlenen

Je zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor je initiatief? Dan kan je daarvoor bij de uitleen van de VGC terecht. Alle Nederlandstalige organisaties en initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen voor hun socioculturele activiteiten van de uitleen gebruikmaken.

Zalen en lokalen

Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor je activiteit, vergadering, feest, ...?

Brede School

Brede School

Brede School

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Zij werken daarvoor samen met de buurt, de ouders en organisaties.

Het democratisch draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het stedelijk beleid van de VGC. Met haar stedelijk beleid zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelijk beleid situeert zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de stad als geheel versterken. Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal.