Stedelijk beleid in Brussel

De VGC ondersteunt enthousiaste stadsmakers via de projectoproep Bruss-it.

Brede Scholen in Brussel

Brede Scholen in Brussel

Samen werken met de buurt, ouders en organisaties.
Bruss-it projectoproep
Brussit! Projectoproep

Bruss-it projectoproep

Wil je graag zelf een project op poten zetten voor je buurt of de stad? Dan kan je subsidies vragen via Bruss-it, een projectoproep met als thema 'Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad'.

Wil je zelf iets organiseren?

Uitlenen

Je zoekt audiovisueel materiaal, voertuigen of sport- en spelmateriaal voor je initiatief? Dan kan je daarvoor bij de uitleen van de VGC terecht. Alle Nederlandstalige organisaties en initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen voor hun socioculturele activiteiten van de uitleen gebruikmaken.

Zalen en lokalen

Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor je activiteit, vergadering, feest, ...?

Het democratisch draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het stedelijk beleid van de VGC. Met haar stedelijk beleid zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelijk beleid situeert zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de stad als geheel versterken. Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal.