Stedelijk beleid in Brussel

Brede Scholen in Brussel

Brede Scholen in Brussel

Samen werken met de buurt, ouders en organisaties.
Bruss-it projectoproep
Brussit! Projectoproep

Bruss-it projectoproep

Wil je graag zelf een project op poten zetten voor je buurt of de stad? Dan kan je subsidies vragen via Bruss-it, een projectoproep met als thema 'Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad'.

Het democratisch draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het stedelijk beleid van de VGC. Met haar stedelijk beleid zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelijk beleid situeert zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie, het wil de stad als geheel versterken. Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal.