Dienstverlening Duurzame wijkcontracten

De VGC biedt inhoudelijke ondersteuning aan Nederlandstalige organisaties die een project willen realiseren binnen een Stadsvernieuwingscontract of een Duurzaam Wijkcontract.

Stadsvernieuwingscontracten zijn stadsvernieuwingsprogramma's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die gericht zijn op kwetsbare wijken die op het grondgebied van verschillende gemeentes liggen.

Duurzame Wijkcontracten zijn stadsvernieuwingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die gericht zijn op kwetsbare wijken in één gemeente. Ieder jaar worden nieuwe wijkcontracten opgestart voor een periode van vijf jaar. In het voorbereidend jaar wordt bepaald welke acties, initiatieven en organisaties een plek krijgen in het wijkcontract. Na de goedkeuring van dit actieprogramma door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, kan de uitvoering starten.

Vooral in het voorbereidend jaar is de VGC actief bij de Duurzame Wijkcontracten betrokken. De VGC informeert en ondersteunt het Nederlandstalige werkveld en de partners die een projectvoorstel indienen. Belangrijk is dat de projectvoorstellen een antwoord bieden op bestaande noden van de wijk en aansluiten bij het gemeenschapsbeleid.

In 2023 gaat de uitvoering van een nieuwe reeks Duurzame Wijkcontracten van start:

  • Elsene: 'Klein Zwitserland'
  • Evere: 'Conscience'
  • Ganshoren: 'Villa's van Ganshoren'

Organisaties gevestigd in bovenstaande perimeters die meer willen weten over de wijkcontracten of de stadsvernieuwingscontracten of die zelf een projectvoorstel willen indienen, kunnen contact opnemen met de cel Stedelijk beleid.