Actief beleid in Brussel

Cultuur
© tim van de velde

Cultuur

Het cultuurbeleid ondersteunt verenigingen, groepen en projecten die met culturele activiteiten creativiteit stimuleren en ontmoetingsmomenten bieden.
Jeugd

Jeugd

Zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden bieden aan Brusselse kinderen en jongeren: dat is het uitgangspunt van het jeugdbeleid. Daarom ondersteunt en organiseert de VGC jeugdinitiatieven. Ontmoeting, spel en ontspanning staan centraal.
Sport

Sport

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC om te doen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de duurzaamheid van sporten in de stad, voor de kwaliteit van de omkadering en de begeleiding, en voor de toegankelijkheid en de variatie van het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel.
Welzijn
geestelijke gezondheid

Welzijn

Een toegankelijk en laagdrempelig Nederlandstalig welzijnsaanbod realiseren voor alle Brusselse burgers: dat is het uitgangspunt van het VGC-welzijnsbeleid.
Gezondheid
dokter met checklist

Gezondheid

Een goede gezondheid is essentieel voor een kwaliteitsvol leven. Daarom zet de VGC zich in om kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige gezondheidszorg aan te bieden. Dat doet ze samen met de partners uit het werkveld. Ze voert een innovatief en kwaliteitsgericht beleid om bijvoorbeeld de ongelijkheid op het vlak van gezondheid tegen te gaan.
Gezin

Gezin

Kinderen verdienen maximale kansen om zich breed te ontwikkelen in een positieve en betrokken omgeving. Vanuit deze gedachte ondersteunt de VGC de Nederlandstalige gezinssector in Brussel. Denk aan (buitenschoolse) kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning zoals Huizen van het Kind en consultatiebureaus, en partners binnen kinderarmoedebestrijding.
Speelpleinen

Speelpleinen

De VGC-speelpleinwerking biedt maximale ontwikkelingskansen voor alle Brusselse kinderen en jongeren. Spelplezier gaat samen met actieve stimulansen voor de ontwikkeling van taal, sociale vaardigheden en talenten. De VGC-speelpleinwerking staat voor een rijke en gevarieerde vrijetijdsaanbod voor alle kinderen en jongeren van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Onderwijs

Onderwijs

In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer honderdduizend kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel mag excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee.
Vorming
Jonge vrouw voor boekenkast

Vorming

Vorming dekt twee verschillende ladingen: levensbreed leren (met een brede persoonlijke ontplooiing als finaliteit) en opleiding tot werk (met betere tewerkstellingskansen als expliciete finaliteit).
Studenten
Studenten aan het studeren

Studenten

Brussel is de grootste studentenstad van het land. Brussel in de kijker zetten als fijne studeer-, leef- en werkstad, daar zet de VGC haar schouders onder.
Stedelijk beleid

Stedelijk beleid

Het democratisch draagvlak in de stad versterken, de stadsvlucht en de dualisering tegengaan: dat zijn de uitgangspunten van het stedelijk beleid van de VGC. Zo zet de VGC voluit in op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke, sociale, economische en culturele vernieuwing.
Mediabeleid

Mediabeleid

Het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie behandelt binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dossiers van de Nederlandstalige Brusselse media.
Samenleven

Samenleven

Actief inzetten op het samenleven in diversiteit in Brussel, dat is de doelstelling van het integratiebeleid van de VGC.
Zo wil de VGC gelijke kansen voor alle Brusselaars mogelijk maken.