© vgc

Het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie creëert via haar cultuurbeleid een stevige basis voor de culturele sector in Brussel. Ze wil op die manier de culturele rijkdom van Brussel ondersteunen en zichtbaar maken. 

Cultuur is een breed begrip. In het VGC-cultuurbeleid vertaalt dit zich in verschillende domeinen:

Het VGC cultuurbeleid geeft kansen aan acties en activiteiten op lokale en grootstedelijke schaal. En het initieert en ondersteunt debat en ontmoeting binnen èn over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen.

Via Paspartoe, de vrijetijdspas voor iedereen, geven we aan kansengroepen extra kansen tot cultuurparticipatie.

Hoe cultuurbeleid is vervat in het meerjarenplan van de VGC

Het strategisch meerjarenplan 2021-2025 vertaalt de beleidskeuzes van de hele VGC, inclusief voor het cultuurbeleid, in strategische doelstellingen, actieplannen en concrete acties voor de volgende jaren. De strategische doelstellingen bevatten de essentie van wat de VGC wil realiseren. Wie de doelstellingen doorneemt, heeft een prima beeld van hoe de VGC haar cultuurbeleid vorm geeft. Hebt u hierover vragen? Stel uw vraag via cultuur.jeugdsport@vgc.be.

Tot 2020 had de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport een apart beleidsplan. Jaarlijks rapporteerde de directie haar resultaten in het Voortgangsrapport. Het laatste rapport over het werkjaar 2020 vindt u onderaan deze pagina als 'download'. 

Pianofabriek mensen voor gevel kunstwerk
© Mathias Nouel

Personen met expertise en kennis geven advies over het cultuurbeleid 

Adviesraad Cultuur

Deze raad geeft advies over thema's uit het brede cultuurbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit kan op eigen initiatief, op verzoek van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of haar administratie.

Dit zijn de leden van de Adviesraad Cultuur
Hier vindt u de agenda's en verslagen van de Adviesraad
Contactinfo: cultuurraad@vgc.be

Werkgroepen

Er zijn drie sectorspecifieke werkgroepen. Zij geven advies over subsidieaanvragen, zowel voor projecten als voor de jaarwerking van sectorverenigingen. De werkgroepen kunnen ook een beleidsvoorbereidende rol opnemen door mee de regelgeving aan te passen. Het advies van de werkgroepen wordt voorgelegd aan het College van de VGC dat de uiteindelijke beslissing neemt.

Dit zijn de werkgroepen:

Op zoek naar een bibliotheek, een gemeenschapscentrum, een culturele activiteit? Zoekt u een vereniging of een cursus? Geïnteresseerd in erfgoed? U vindt het onder deze titel.

De ondersteuning van de culturele sector is heel divers. We ondersteunen kunstenaars, amateurverenigingen, kunst- en erfgoedinstellingen, bibliotheken, gemeentelijke initiatieven, en nog veel meer. Ontdek hier de subsidies en dienstverlening.